dinsdag 6 augustus 2013

POLITIEKE COMMENTAREN/ BRIEVEN AAN INSTANTIES EN PERSONEN
Geschiedvervalsing met beige overgeschilderde Oude Meesterportretten sinds 1848 in alle musea ter wereld.

Den Haag, 23 augustus 2013.

Geachte IISG. Slaverij Online, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdams Stadsarchief, Uitgeverij Amrit: Sandew Hira

Drs Lianne Leonora adviseerde contact met u te zoeken, hoewel ik via de website niet meteen aanknopingspunten vond, toen ik naar 'nobility' zocht. Gezien de ervaringen met andere instanties ben ik bezorgd, maar omdat dit de waarheid betreft, welke ons zal vrij maken, en ik niet van plan ben op te geven, probeer ik het weer. Als Surinaamse Nederlander die niet hier in Nederland opgroeide ontdekte ik al sinds  2004 dat in 1848 de witte lijfeigenen en horigen geëmancipeerd werden, met onze beroemde Grondwetswijziging van dat zelfde jaar. De revolutionaire regeringen in heel Europa, want dit was het resultaat van de 'Laatste Revoluties van 1848', zagen zich genoodzaakt alle portretten en genrestukken van de Oude meesters te laten overschilderen. Men zei dat de verf 'donker' was geworden wat mijn onderzoek bevestigt,  dat er donkere personen te zien waren. Er zijn nog foto’s van die vermeende verdonkerde portretten, die gewoon bruine en zwarte mensen tonen zoals u die dagelijks in Amsterdam tegen komt. De oude adellijke en regenten of bourgeoisie elite betrof personen die als bruin en zwart van huid werden beschreven en ook zo werden afgebeeld. Ongeveer 10% had klassieke Afrikaanse gelaatstrekken, wat wij vandaag Zwart noemen. Vanwege deze beschrijvingen in haast alle biografieën, en vanwege gravures die meteen van een geschilderd portret werden getrokken, staat vast dat deze donkere personen ook als donker werden afgebeeld, en dat men hen pas later is gaan witten. Men wilde terugval en opeisen van macht door deze gehate elite voorkomen, door hen uit de geschiedenis te schilderen. Alle straten vernoemd naar historische personen zijn meestal deze bruine en zwarte personen die zich beslist anders en verheven boven de witten voelden.  Het belang van dit onderzoek is dat vele vragen en problemen vandaag verklaard kunnen worden. Waarom er zoveel Griekse, Romeinse en Renaissance afbeeldingen zijn van Zwarten in de Europese kunst, literatuur, taal etc. Deze Moren waren heraldische symbolen en stonden voor blauw bloed (hoge of ware adel) en Zwarte Superioriteit. Alle Europese keizers, koningen, adel en regenten waren licht bruin, bruin, erg bruin en zwarte personen. Zij waren de eerste Europeanen uit Afrika en daarom ‘edel’ t.o. van de witten uit Centraal Azië. Men kan nog steeds de bruine huid onder de valse beige lagen zien. Dit is het resultaat van 'restaureren' om de stukken in hun vermeende oorspronkelijke staat terug te brengen, terwijl de schilders bruine en zwarte elite personen schilderden. De wetenschappelijk bewijsvoering is niet ingewikkeld. Overschildering wordt erkent, maar was de verf werkelijk donker geworden, is de vraag. Wel merk ik al tien jaar dat zelf beschaafde, wetenschappelijk onderlegde witte Nederlanders met grote verbijstering, paniek, woede,  onwil, vijandigheid en belediging reageren in plaats van deze zaak aan te pakken. Het is een grotere fraude dan het wielerdopingschandaal, het paardevleesschandaal en het Diederik Stapel schandaal bijeen. De vraag is of wij na 165 jaar nog door moeten gaan met deze fraude, welke ook ten nadeel van Zwarte mensen is?

Egmond Codfried,
Conservator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum

Eemstraat 36, Den Haag

bluebloodisblackblood.blogspot.com
 
===========================================================[On-geretoucheerde schilderijen: De Staalmeesters. Bernd Haydn: ‘Blackamoor.’ Lorenzo de Medici.]

 

Aan de Directie van het RKD

Tav Mw. Sabine Giepmans cc Raad van Bestuur: Dhr Jan Hoekstra, Minister van Cultuur, Raad van de Wetenschap, KNAW, KB, de Museumvereniging, het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Haags Historisch Museum., Inzake: Geschiedvervalsing door het RKD/IB

Maandag, 12 augustus 2013.

 

Geachte Mw. Sabine Giepmans,

 

Helaas bleven reacties op mijn eerdere brieven aan het RKD uit. Gaarne verzoek ik u om een reactie omdat ik intussen vraagtekens te plaats bij uw aller integriteit. Gaarne informeer ik u echter over mijn verdere bevindingen. Wanneer u tegen mij zegt, nadat ik u een foto uit 1880 van de on-geretoucheerde, on-gerestaureerde De Staalmeesters (1620) door Rembrandt liet zien, dat ‘de verf was donker geworden’; bevestigde u in feite dat de figuren donker oogden. De klassieke Afrikaanse gelaatstrekken van enkele Staalmeesters, regenten, gaan echter vaak samen met een zwarte huidkleur. Helaas vermeldt de literatuur nooit wat de eerste restaurateurs precies deden om deze wonderlijke verandering van alle Oude Meester stukken een halt toe te roepen.

 

 

 

 

[Gewitte Rembrandt met behoud van klassieke Afrikaanse gelaatstrekken. Jan van Beyeren door Van Mierevelt: on-geretoucheerd (1934). Petronella Borre, gewit met klassieke Afrikaanse trekken, de oma van gouverneur Cornelis van Sommelsdijck]]

 

 

De datum van de restauraties en de naam van de restaurateurs zijn bekend, maar men stelt dat deze nieuwe beroepsgroep geen verslag maakte van hun ingrepen. Men zou denken dat zij een chemisch middel aanbrachten om het donker worden te stoppen en terug te draaien. Schouwing van de werken leert echter dat ze simpelweg met beige en roze verf werden overgeschilderd. De bruine en zwarte onderlagen op gezicht handen, en soms lijf; zijn nog steeds zichtbaar onder de valse beige laag, terwijl het haar met hoogsels werd lichter gemaakt. Gezichtshaar als snorren, wimpers, wenkbrauwen, bakkebaarden en pony’s: werden over de valse beige laag heen geschilderd. De valse huidlaag werd om de parelsnoeren heen geverfd, waar men zou verwachten dat de parels direct op de huidlaag waren geschilderd.

 

   

 

[gravures : Charles II Stuart. Voltaire. Lodewijk XIV]

 

Van geschilderde portretten werd na productie meteen gravures getrokken om goedkope kopieën te kunnen maken. Deze gravures tonen vaak de oorspronkelijke donkere huid. Hierdoor zou de indruk kunnen bestaan dat de portretten meteen na aflevering donker zijn geworden. Dat is niet aannemelijk. Verder zijn er persoonsbeschrijvingen die melding maken van hoe een persoon eruit zag voor zijn tijdgenoten en biografen. Deze informeren ons dat elite personen, waar onder ook hoog adellijke personen als de Prins Willem I van Oranje (1533-1584) ‘meer bruin dan wit,’ en ‘ bruyn van verve ende baerbe,’was. (Beresteyn 1933: 1)  Men treft beschrijvingen als ‘The Black Boy’ (Charles II Stuart), dark, bruin, zwart, niet de witte handen, zwartbruin, basané, swarthy, Black Tom (Fairfax), very dark with black eyes and dark hair (Anna Boleyn, James Boswell), black as chimney (Anna Margaretha van Aerssen), chimney sweeper (baron Aarnoud Joost van der Duyn van Maasdam), lelijk (Jan Vos)’. De mummie van Lodewijk XIV was ‘zwart als inkt.’ Barones Belle van Zuylen schreef dat de familie Van der Duyn van Maasdam beroemd was als ‘swarthy.’ Zij schreef een gedicht over baron Aarnoud Joost van der Duyn van Maasdam, ‘A son teint noir et basané’(1776) (over zijn zwartbruine kleur); welke ten onrechte als een spotdicht wordt gezien. Van Zuylen beschreef zichzelf als ‘Ze heeft niet de witte handen, ze weet het en maakt er zelf grapjes over, maar huidkleur is geen zaak om mee te spotten,’ aan de vooravond van de Franse Revolutie die tegen de adel was gericht, die prat ging op hun bruine en zwarte huid. (Courtney 1993) Van Zuylen’s oma, Maria Jacoba van Goor (1687–1737), was een zeer rijke regentenvrouw, en oogt klassiek Afrikaans. (H.Serin 1731) Van Madame barones de Staël-Holstein staat vermeld ‘too swarthy’ en ‘bad complexion’ terwijl haar adellijke minnaar Benjamin Constant ‘very bad complexion’ had. Deze zwarte teint ziet men terug op de tekening van Friedrich Tieck en op gravures van beide personen. Kortom, de persoonsbeschrijvingen en de gravures tonen aan dat deze personen donker van huid waren en dat de schilders bewust een donkere persoon wilden afbeelden. Wij moeten dus een andere reden zoeken voor deze geschied vervalsende overschilderingen die ten onrechte ‘restauraties’ worden genoemd. En waarmee museumbezoekers worden misleid.

 


 

 

[George Keppel. Graaf Johan VI van Nassau, de broer van Willem I. Maria Jacoba van Goor door H.Serin.]

 

De studie door Alison McQueen, The Rise Of The Cult Of Rembrandt in 19th Century France, 2003, werpt licht op de aanleiding en het doel van deze geschiedvervalsing. In 1848 erfden de revolutionaire regeringen enorme collecties van Oude Meesters die de gezichten en de esthetiek van het Ancien Regime toonden. Om terugval of het opeisen van rechten en macht door de Ancien Regime te voorkomen werden zij uit de geschiedenis geschilderd. Men beweerde simpelweg dat de verf donker was geworden, waardoor deze kostbare kunstwerken werden behouden. Opvallend is dat met het aantreden van de moderne adel; de Zwarte Madonna’s, Zwarte heiligen als St Mauricius en Koning Balthasar werden geïntroduceerd om Zwarten, voorheen in de iconografie voornamelijk bekend als heidenen en moslims, als goede Christenen te presenteren. McQueen schrijft echter niet over de overschildering als doel van deze cult, slechts dat men ten onrechte beweerde dat Rembrandt een schilder van de derde stand was, dus van de witte Europeanen die pas in 1 848 geëmancipeerd werden. En in Frankrijk algemeen mannenkiesrecht kregen. In Nederland hadden wij een Grondwetswijziging in dat jaar, en volgde algemeen mannen kiesrecht vele jaren later.

  

 

[Detail Joshua Reynolds: Moorin op portret Elizabeth Keppel. Zwarte Madonna van St. Puy. Koning Balthasar. Gewitte adellijke vrouw met heraldische moortje. Maria Stuart met een heraldische Moortje]

 

Men beweerde dus ten onrechte dat het de intentie van alle oude meesters was om witte mensen af te beelden, en dat de verf donker was geworden. Hierdoor werden vanaf 1848 alle werken met beige en roze gewit, wellicht tot 1968. De Moortjes op adellijke portretten werden ten onrechte tot slaven verklaard terwijl het geen personen maar heraldische symbolen betreft die staan voor blauw bloed en Zwarte Suprematie. Weinig bekend in Nederland, maar in heel Europa treft men veel afbeeldingen en beeldjes van Zwarte Madonna’s die de moeder van god als een zwarte vrouw voorstellen. Soms met klassieke Afrikaanse gelaatstrekken, zodat wij met Zwarten te maken hebben. De elite was bruin en zwart en zagen daarom god ook als zwart. Veel van deze beeldjes werden met de Franse revolutie vernietigd en wij kijken nu vaak naar latere kopieën, met veranderde gezichtstrekken.

 

Mijn verwachting is dat mijn onderzoek spoedig ingang zal vinden en dat men de schilderijen weer in hun oude glorie zal herstellen. Als het goed is zijn de retouches omkeerbaar. Wetenschappelijk onderzoek heeft als doel de kennis te vergroten. In deze verklaart mijn Blauw Bloed is Zwart Bloed (1100-1848) onderzoek en mijn museum waarom men beweert dat er ‘Geen Zwarten in Europa waren’ of waarom er geen Zwarte schrijvers en wetenschappers zouden zijn. Men heeft simpelweg alle Zwarte denkers en uitvinders als Voltaire, Rousseau, Anthony van Leeuwenhoek en Christiaan Huygens; gewit.

 

   

 

[Maurits Huygens door Rembrandt, gewit: niet in Huygensmuseum te zien. Maria de Lange: on-geretoucheerd, niet op RKD online database. On-geretoucheerd portret van D’Hermenches.]

 

Deze begrijpelijke geschiedvervalsing vond 165 jaar geleden plaats en is de ethische vraag van vandaag: of wij als beschaafde natie deze zeer verwerpelijke deceptie moeten blijven handhaven. Inmiddels is de Zwarte adel wit geworden door noodgedwongen te trouwen met witten, en komt zij niet terug. De huidige bruine en zwarte Nederlanders en burgers in de hele wereld ondervinden echter groot sociaal nadeel door witte suprematie op basis van deze vervalste portretten. Ter bevrijding van de derde stand, de witte Europeanen, van hun bruine en zwarte meesters die nakomelingen waren van de eerste Europeanen die uit Afrika kwamen. En zichzelf daarom als adel, als echte Europeanen ‘van de bodem’ en zich superieur zagen tegenover de witten die veel later uit Centraal Azië kwamen; verzonnen de bruine en zwart huidige Verlichtingsfilosofen menselijke Rassen en Racisme tegen Zwarten, de adel. De witte Aziaten werden door de Grieken als Barbaren en immigranten gezien en door de moderne Europese adel (ontstaan in 1100-1200) als lijfeigenen en horigen behandelt. De slavernij van Afrikanen (1441-1863) werd uitgevonden toen de bruine en zwarte gekleurde elite de macht had in Europa, en de reparatie betalingen van slavernij is nu slechts een kwestie van achterstallig loon voor 350 jaar gratis arbeid.

 

   

 

[Huwelijk van Alexander de Grote. Alexander door Apelles, swarthy. Socrates]

 

De Grieks/Romeinse beschaving werd wellicht ook vanaf 1848 gewit, want o.a. Alexander de Grote werd door Apelles als ‘swarthy,’ met een zwarte huidkleur afgebeeld. De moderne adel modelleerde zichzelf naar de Griekse adel.

 

Egmond Codfried

Curator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum

Eemstraat 36/ 2515 VS Den Haag

Bluebloodisblackblood.blogspot.com

http://minglecity.com/profiles/blogs/international-campaign-against-false-whitened-over-paints-of-all?id=2322904%3ABlogPost%3A27420775&page=2#commentsAan ProDemos

Hofweg 1-H

 2511 AA Den Haag

Inzake: kennismakingsbezoek

 

Den Haag 10 augustus 2013.

 

Geachte heren Kars Veling  en Eddy Habben Jansen

Gaarne word ik door u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en om mijn onderzoek, en huidige Internationale Campagne tegen de geschiedvervalsing met overgeschilderde, vervalste portretten van Oude Meesters  te bespreken. Ik verwacht dat deze ergerlijke geschiedvervalsing zal stoppen.

De Grondwetswijziging van 1848 betrof de emancipatie van de witte Europeanen, de voormalige lijfeigenen en horigen. Daar dit alles 165 jaar geleden speelde meen ik dat wij nu openheid kunnen hebben over wat er werkelijk aan de hand was. En waarom men weliswaar begrijpelijk, maar zeer ten onrechte beweerde dat de verf op de portretten donker was geworden. De gravures die meteen van zulke schilderijen werden getrokken tonen de authentieke donkere gelaatskleur, dus wilden de schilders donkere mensen afbeelden. Tevens kan men lezen hoe deze personen eruit zagen voor hun tijdgenoten, die schreven dat ze bruin en zwart van huid waren.

Ik doe dus in feite een beroep op de integriteit van de huidige beheerders en conservatoren om te stoppen met de geschiedvervalsing. Mijn onderzoek verklaart een heleboel tegenstellingen en problemen, zoals Pieter Baas die een heraldische Moor is, symbool van blauw bloed: die pas in 1848 aan het Sinterklaas feest werd toegevoegd. Waarmee het feest een initiatie is geworden om witte kinderen bewust te maken van hun kleur, hun positie als witte persoon en wie de ‘andere’ is.

Ik kijk reikhalzend uit naar uw brief.

Hoogachtend.

Egmond Codfried

Conservator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum

Eemstraat 36/ 2515 VS Den Haag

Bluebloodisblackblood.blogspot.com


Bijlage: 9 pagina’s portretten die de bruine en zwarte huidkleur van de Europese elite mede-bewijzen.

Aan de Gemeenteraad van Den Haag

cc. Gemeenteraadsfracties Groep Okcuoglu, Groen Links, SP, VVD, CDA, Moslim Democraten

Inzake: Ongewenste sociale ontwikkelingen in Den Haag rond De Euthanasie religie, Prostitutie is mensenhandel, Vervalste portretten in alle musea, Beveiligers die hun taak niet begrijpen, Segregatie uitstraling van de Centrale Openbare Bibliotheek

 

Den Haag, 6 augustus 2013.

 

De Euthanasie religie

 

De nieuwe wettelijke regelingen rond Euthanasie maken duidelijk dat het juridische aspect van de toestemming van betrokkenen is losgelaten. Anderen kunnen nu beslissen voor een burger of hij ge-euthanaseert moet worden of niet. Omdat sommige burgers die eerder een euthanasie verklaring tekenden op basis van zoals het toen aan hen werd uitgelegd, maar euthanasie weigerden toen de euthanasie autoriteit hen wilde doden, kunnen wij stellen dat dit middel niet werkt. Tevens heeft een rechter nu voorgesteld dat wij aan de rechter moeten vragen of in zulke gevallen euthanasie voortgang moet hebben. Voor elke kenner van de geschiedenis zal dit overkomen als wat de Duitse nazi’s deden toen zij van 1933-1945 aan de macht waren. Voor ons vandaag gaat het om bezuiniging op ziektekosten en zorg. Bij hen ging het, naast opruimen van ‘mensendieren’ die aten maar niet produceerden; ook om raszuiverheid en rassenhygiene. Later werd uitroeiing van Joden, Zwarten, Roma en Homo’s ook een doelstelling. De dagelijkse agitatie in de media tegen allochtonen, samen met de aanvang van de euthanasie woede, doet mij geloven dat Europa weer een holocaust aan het plannen is met allochtonen in de rol van de voormalige Joodse Europeanen. De zieke en mismaakte burgers werden toen, net als vandaag; zeer schrijnend aan het publiek getoond, terwijl wij nu weten dat men toen de zaken sterk overdreef om zoveel mogelijk burgers te kunnen vermoorden. De nazi’s hebben nooit precies hun moordplannen aangekondigd, we weten van zaken pas achteraf, maar ze wisten wel mensen die getuigden van het geweld en de moordpartijen succesvol het zwijgen op te leggen. Nederland veroordeelde schrijver Heinz Lippman reeds in 1934 op verzoek van Nazi Duitsland vanwege het schrijven van een documentaire roman Het Vaderland over het geweld in de concentratiekampen (1934). Vanuit de media krijg ik de impressie dat elke goede Nederlander vandaag geacht wordt voor euthanasie te zijn, zoals het aan hen wordt voorgelegd, maar dat zij de (historische) consequenties niet overzien. Zoals gewoonlijk houden de morele leiders zich stil om hun subsidies niet in gevaar te brengen. Kortom, euthanasie moet weer een privé-zaak tussen patiënt, dokter en familie worden en er moeten beslist geen 31 euthanasie teams rondwaren als moordteams in Nederland.

 

Prostitutie is mensenhandel

 

Hoewel er meer dan genoeg studies zijn, en de acties van de Gemeenten Utrecht en Amsterdam tegen prostitutie, die bewijzen dat een groot deel van de prostituees met geweld en chantage gedwongen worden zich te prostitueren en slachtoffer zijn van mensenhandel; verbergt de politiek zich achter deze angstige en bedreigde vrouwen die niet durven om hun ontvoerders, uitbuiters, chanteurs en beulen aan te klagen. Gewone burgers staan blijkbaar onder zwaardere surveillance van de staat voor mindere vergrijpen dan pooiers en mensenhandelaren. Ik stel voor dat wij net als bij huiselijk geweld, justitie laten ingrijpen zonder dat het slachtoffer aangifte hoeft te doen. Het is alsof Nederland nooit is opgehouden met slavenhandel na 1863. Ondanks onzinnige overval acties stijgt het aantal Chinese ‘massage’ salons in Den Haag, zodat Nederlandse mannen deze vrouwen legaal kunnen verkrachten met de steun en zegen van de staat. De handel in vrouwen beïnvloedt onze seksuele moraal en vergiftigt de relatie tussen mannen en vrouwen. Tevens betreft het vaak buitenlandse en gekleurde vrouwen die men hier massaal laat verkrachten.

 

Vervalste portretten in alle musea

 

Mijn onderzoek naar de etniciteit van de Europese elite blauw bloed is zwart bloed (1100-1848) bewijst dat de Europese elite (2-3% van de bevolking in de 18e en 19e eeuw) bruin en zwart is gebleven tot wellicht 1880. Het betreft de eerste Europeanen die 45.000 jaar eerder uit Afrika kwamen, en door onderlinge huwelijken bruin en zwart bleven, en zich daarom verheven voelden boven de witten die veel later uit Centraal Azië kwamen (vanaf 6000 vCh. En de meeste rond 400 AD). Bij de Laatste Revoluties en onze Grondwetswijziging van 1848 werden hun onderdanen, de witte lijfeigenen en horigen, erkend als mensen en kregen mannen in Frankrijk Algemeen kiesrecht. De revolutionaire regeringen lieten de staatscollecties van oude meesters over schilderen met beige en roze verf, terwijl de claim werd gemaakt dat de verf donker was geworden. Persoonsbeschrijvingen leren echter dat de adellijke personen en regenten bruin en zwart van huid waren en ook zo zijn afgebeeld. Gravures getrokken van geschilderde portretten tonen nog steeds deze zwarte huid, die in 10% van de gevallen gepaard ging met klassieke Afrikaanse gelaatskenmerken. Een foto van De Staalmeesters (1662) door Rembrandt van 1880 en foto’s van de Van Aerssen Collectie van 1934 tonen deze bruine en zwarte gezichten die men ten onrechte wegberedeneerde als donker geworden verf. Dit is tegelijk een bevestiging dat de portretten bruin en zwart oogden. Tegenwoordig is 61% van de Hagenaars van niet-westerse origine en hebben wij veel burgers die bruin en zwart van huid zijn, en handhaven onze museum directies deze 165 jaar oude geschiedvervalsing door staatsracisme en zulks op onze eigen belastingbijdrage. Dat is hoogst verwerpelijk. Alle oude meester portretten en genre stukken in alle musea zijn beige overgeschilderde en het is nog steeds goed zichtbaar. De portretten moeten natuurlijk hersteld worden in hun oude glorie.

 

Beveiligers die hun taak niet begrijpen

 

Zowel de Gemeente als de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek maken gebruik van een privé beveiligingsbedrijf waarvan sommige werkers een verkeerde, en overdreven opvatting hebben van hun taak en mee willen besturen bij deze organisaties. In Nederland en Europa zijn de vele bevolkingsgroepen die vervolgd (1933-1945) en vermoord werden tijdens de WWII en nog steeds controversieel. Het schijnt dat deze beveiligers op eigen initiatief de vervolging en discriminatie van deze categorieën van  burgers gaande houden, zonder dat hun leiding dat beseft of er gevoelig voor is of hierop anticipeert door hen te laten scholen. Burgers die deze instellingen bezoeken worden normaal behandeld door het personeel, maar ondervinden dreiging van de beveiligers, en het personeel schijnt onderhorig aan deze beveiligers. Alsof ze zichzelf als een soort superpolitie beschouwen bekleedt met de hoogste macht in het land. Opvallend is dat allochtone beveiligers worden gebruikt door hun autochtone collega’s om deze discriminatie uit te voeren, zodat het slachtoffer niet kan klagen over discriminatie.

 

Segregatie uitstraling van de Centrale Openbare Bibliotheek

 

Er is eerder vastgesteld dat cultuursubsidies slechts aan de elite ten goede komen, terwijl zij rijk genoeg zijn om hun eigen cultuurbeleving te bekostigen. Terwijl de rijken geen belasting betalen monopoliseren zij de belastinginkomsten en geven zichzelf subsidies. Zo schijnt de Openbare Bibliotheek in het centrum zich vooral te richten tot de elite van de witte Hagenaars, en observeer ik een sterke segregatie uitstraling zoals wij die kennen van Zuid Afrika. Een jaarlijks postkaarten verkoop tentoonstelling van de Vrienden van Den Haag toont een Den Haag dat etnisch gereinigd is van allochtonen en hun instellingen en monumenten. Een jaarlijks uitgaans/sociale organisaties beurs presenteert alleen witte organisaties en voelde ik mij weggekeken door de uitsluitend witte standhouders. Het personeel van de bibliotheken, de ambtenaren; ogen en gedragen zich grotendeels ‘klein burgerlijk’ en de meeste van hen worden wellicht niet betrokken bij het bibliotheekbeleid. Jongeren en allochtonen in dienst van de bibliotheek zijn blijkbaar onderhorig aan de oude, conservatieve werkers. In het algemeen lijkt het alsof witte Nederlanders in een feodale hiërarchie functioneren waar iedereen zijn plaats moet kennen en men dus niet open staat voor overleg of representativiteit. Dat de bibliotheek en haar activiteiten een uitstraling moeten zijn van alle soorten Hagenaars.

 

Egmond Codfried/ Conservator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum

Eemstraat 36/ 2515 VS Den Haag/ http://bluebloodisblackblood.blogspot.nl/2013/03/international-campaign-against-massive.html


Aan ProDemos

Hofweg 1-H

 2511 AA Den Haag

Inzake: kennismakingsbezoek

 

Den Haag 10 augustus 2013.

 

Geachte heren Kars Veling  en Eddy Habben Jansen

Gaarne word ik door u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en om mijn onderzoek, en huidige Internationale Campagne tegen de geschiedvervalsing met overgeschilderde, vervalste portretten van Oude Meesters  te bespreken. Ik verwacht dat deze ergerlijke geschiedvervalsing zal stoppen.

De Grondwetswijziging van 1848 betrof de emancipatie van de witte Europeanen, de voormalige lijfeigenen en horigen. Daar dit alles 165 jaar geleden speelde meen ik dat wij nu openheid kunnen hebben over wat er werkelijk aan de hand was. En waarom men weliswaar begrijpelijk, maar zeer ten onrechte beweerde dat de verf op de portretten donker was geworden. De gravures die meteen van zulke schilderijen werden getrokken tonen de authentieke donkere gelaatskleur, dus wilden de schilders donkere mensen afbeelden. Tevens kan men lezen hoe deze personen eruit zagen voor hun tijdgenoten, die schreven dat ze bruin en zwart van huid waren.

Ik doe dus in feite een beroep op de integriteit van de huidige beheerders en conservatoren om te stoppen met de geschiedvervalsing. Mijn onderzoek verklaart een heleboel tegenstellingen en problemen, zoals Pieter Baas die een heraldische Moor is, symbool van blauw bloed: die pas in 1848 aan het Sinterklaas feest werd toegevoegd. Waarmee het feest een initiatie is geworden om witte kinderen bewust te maken van hun kleur, hun positie als witte persoon en wie de ‘andere’ is.

Ik kijk reikhalzend uit naar uw brief.

Hoogachtend.

Egmond Codfried

Conservator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum

Eemstraat 36/ 2515 VS Den Haag

Bluebloodisblackblood.blogspot.com


Bijlage: 9 pagina’s portretten die de bruine en zwarte huidkleur van de Europese elite mede-bewijzen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten