zaterdag 23 juli 2011

NAKOMELINGEN VAN PRINS MAURITS IN SURINAME

   << Vorig Onderwerp | Volgend Onderwerp >> terug naar Index  

DE SURINAAMSE FAMILIE SPREEUW, BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE
September 14 2007 at 4:30 PM
No score for this post Egmond Codfried   (Inloggen Egmondcodfried)
van IP adres 192.87.123.125
--------------------------------------------------------------------------------

AANTEKENINGEN BIJ DE SURINAAMSE FAMILIE SPREEUW, BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE
Maria Susanna Barbara Simonis (Den Haag 1818- Den Haag 1898) was een achtste generatie afstammeling van Willem van Nassau, heer van Lek. Hij was een buitenechtelijke zoon van prins Maurits van Oranje (1567 - 1625), zoon van stadhouder prins Willem van Oranje en Anna van Saksen.
Haar zoon, Anthonie Johannes Spreeuw (Den Haag 1844- Paramaribo 1935) trouwde in Suriname met de ‘bosnegerin’ Rosalina Petronella Helene Ulrich. In 1899, een jaar na het overlijden van zijn moeder, maakte hij en reis van Paramaribo naar Den Haag.
Hierbij wat verdere bronnen.
Egmond Codfried
14 SEPT 2007
Bron: blz.104
Titel: Bloedverwanten van Prins Maurits / door A.W.E. Dek
Auteur: Adriaan Willem Eliza Dek (1924-)
Jaar: 1993
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Verdere bronnen: http://genforum.genealogy.com/simonis/messages/6.html
Jo(h)annes Henricus (Hendrik) Simonis, bapt. The Hague 01.01.1773 (RC Church, Oude Mol Str), witn.: 'Mater Ecclesia' = Our Mother the Holy Church), cobbler/in death certificate: wine merchant's hand, died The Hague 05.02.1823, banns The Hague 29.11.1795, marr. The Hague 13.12.1795 Johanna Heijt, bapt. The Hague 09.06.1776 (Groote Kerk, by Rev. Munnekemolen), cleaning lady, died The Hague 21.01.1850, daughter of Johannes Heijt and Petronella Franken
- In the publication of the banns: 'Groom Roman-Catholic'.
- According to her death certificate Johanna was 70 years of age when she died. Should be: 73 !
From this marriage 12 children. Among them:
Maria Barbara Susanna (also: Maria Susanna Barbara) Simonis, born The Hague 29.11.1818, cleaning lady, died The Hague 18.04.1898,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Verdere bronnen: http://genforum.genealogy.com/simonis/messages/2.html
Maria Barbara Susanna (ook: Maria Susanna Barbara) Simonis, geb. 's-Gravenhage 29.11.1818, werkster, overl. 's-Gravenhage 18.04.1898,
tr. 's-Gravenhage 24.05.1865 Johannes Cornelis Spreeuw, geb. Breda 01.05.1820, militair (sergeant der grenadiers)/arbeider, overl. 's-Gravenhage 20.07.1888, zn v Jacobus Spreeuw en Wilhelmina Hermus
- Een Maria Barbara Susanna Simonis komt voor in de 'Index op bedeelden Burgerlijk Armbstuur'
Uit haar:
a. Antonie Johannes (Simonis), geb. 's-Gravenhage 03.12.1844
- In marge akte: 'Dit kind is erkend door Maria Barbara Susanna Simonis, ongehuwd, wonende alhier, bij akte op den twaalfden february achttien honderd drie en zestig voor ons […] verleden.'
- Tevens in marge:
'Dit kind is erkend door Johannes Cornelis Spreeuw en Maria Barbara Susanna Simonis bij het aangaan van hun huwelijk, den vier en twintigsten mei achttienhonderd vijf en zestig […].'
b. Anna Maria Simonis, geb. 's-Gravenhage 28.10.1847, overl. 's-Gravenhage 16.10.1848 ('oud elf maanden')
c. Cornelis Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 09.08.1850, overl. 's-Gravenhage 24.02.1851, ('oud vijf maanden')
d. Johannes Leonardus Simonis, geb. 's-Gravenhage 27.09.1851, overl. 's-Gravenhage 28.12.1851 ('oud drie maanden')
e. Johannes Cornelis Simonis, geb. 's-Gravenhage 11.04.1853, overl. 's-Gravenhage 17.06.1853 ('oud twee maanden')
f. Johannes Cornelis (Simonis), geb. 's-Gravenhage 07.10.1854 (erkend bij huwelijk ouders)
g. Jacobus (Simonis), geb. 's-Gravenhage 24.06.1856 (erkend bij huwelijk ouders)
h. Cornelis Martinus (Simonis), geb. 's-Gravenhage 19.07.1859 (erkend bij huwelijk ouders)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
http://www.suriname.nu/303ges/augustus10.html
Anda Suriname: 1888 geboren Willem Adolf spreeuw; KNIL-onderluitenant: Overleden op japans krijgsgevangenen schip Junyo Maru in 1944 op 56 jarige leeftijd.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bron: http://www.bevrijdingintercultureel.nl/suriname.html
Willem Adolf Spreeuw (Paramaribo, 18 augustus 1888), onder-luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Opvarende Junyo Maru, naam op oorlogsmonument Paramaribo. N.B.: een mogelijke verwant, Arie Hendrik Willem Spreeuw (Paramaribo, 25 december 1914), stierf in Tjimahi, Indonesië, op 15 juli 1947).

Verder bronnen: Verdere bronnen: http://www.simonis-genealogie.nl/stamvader.html
De tweede zoon, Andreas Simonis, werd 'wijncooper'. Hij trouwde in 1687 met Cornelia Maria Cramers, die afkomstig was uit het Duitse Emmerich.Van hun zes kinderen zijn er drie heel jong overleden, over één zoon, Cornelis Mattheus, is maar weinig informatie te vinden (hij huurde in 1729 een huis in Den Haag), maar van de andere zoon, Henricus Lambertus, is de levensloop heel goed te volgen. Hij zorgde overigens voor wat blauw bloed in de familie. Nou ja, blauw .... het ging wel allemaal via buitenechtelijke geboorten en via de vrouwelijke lijn.
Henricus trouwde namelijk in 1720 met Hendrina Wijnants, een dochter van Jan Wijnants en van Alida van Nassau. Deze Alida was een dochter van Willem, jonker van Nassau, een buitenechtelijke zoon van Willem (bastaard) van Nassau, heer van de Lek (ook wel 'Nassau-La Lecq' genoemd). Die was op zijn beurt weer een buitenechtelijke zoon van Maurits, graaf van Nassau, prins van Oranje.
Maurits is nooit getrouwd geweest, maar heeft uit diverse verhoudingen kinderen gekregen. Die van zijn favoriete maîtresse, Margaretha van Mechelen, werden erkend, aan het hof opgevoed en mochten de naam Van Nassau dragen.
Prins Maurits (1567 - 1625)
graaf van Nassau, prins van Oranje
zoon van Willem van Oranje & Anna van Saksen
(Collectie Huis Bergh)
Willem van Nassau, heer van de Lek
zoon van Maurits & Margaretha van Mechelen
Noord-Nederlandse school, circa 1608
(Amsterdam, Instituut Collectie Nederland)
Henricus Simonis en Hendrina Wijnants kregen vier kinderen, waarvan er maar één nageslacht verwekte. Maar dat deed deze Philippus Joannes dan ook goed: er kwamen tien kinderen ! Zoals in die tijd helaas normaal was, overleed een aantal op heel jonge leeftijd. Vier zoons bleven in leven en die kregen allemaal nakomelingen. Zo ontstonden (in het begin voornamelijk in Den Haag en Leiden) vier takken van dezelfde 'boom', dezelfde familie Simonis.
Als je tot deze familie behoort, kun je dus afstammen van
Jacobus Adrianus Henricus Simonis (gedoopt 1765),
van Theodorus Antonius Simonis (gedoopt 1768),
net als ik van Joannes Henricus Simonis (gedoopt 1773)
of van de naar Leiden verhuisde Christianus Simonis (gedoopt 1778).
Van wie van deze vier je ook afstamt, je bent familie !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Verdere bronnen: http://www.allthingsroyal.nl/forum/lofiversion/index.php/t590.html
I. Willem I de Zwijger graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, werd in 1544 (door het overlijden van zijn neef René) prins van Oranje, heer van Breda, de Lek, Steenbergen, Sichem, Diest, Herstal, Grimbergen, Rumpst, Zundert, Gageldonck, Assche, burggraaf van Antwerpen, enz. Met deze goederen werd hij 23 jan. 1545 door de keizer beleend.
Voorts erfde Willem I van René talloze heerlijkheden in Bourgondië en verwierf hij later door koop de markiezaten van Veere en Vlissingen, ridder Gulden Vlies 1555, was stadhouder van Holland , Zeeland en Utrecht, lid van de Raad van State en na 1567 leider van de opstand tegen Spanje, de Vader des Vaderlands.
Willem I, geb. Dillenburg 24 april 1533, vermoord te Delft 10 juli 1584, zoon van Willem I (de Rijke) en Juliana gravin van Stolberg,
tr. 1e Buren 8 juli 1551 Anna van Egmond, gravin van Buren, Leerdam en Lingen, vrouwe van Borselen, IJsselstein, Grave, St. Maartensdijk, Kortgene, Cranendonck, Odijk geb. Grave maart 1533, overl. Breda 24 maart 1558, dr. van Maximiliaan en Françoise de Lannoy, vrouwe van Santes, Rollaincourt en Boulers;
tr. 2e Leipzig 24 aug. 1561 (dit huwelijk werd in 1571 ontbonden) Anna, prinses van Saksen, geb. 23 dec. 1544, overl. Dresden 18 dec. 1577, begr. Meissen, dr. van keurvorst Maurits en Agnes, landgravin van Hessen;
tr. 3e Brielle 12 juli 1575 Charlotte de Bourbon, geb. 1546/47, abdis van Jouarre (1559-1572), overl. Antwerpen 5 mei 1582, dr. van Lodewijk de Bourbon, hertog van Montpensier en Jacqueline de Longwy, gravin van Bar-sur-Seine;
tr. 4e Antwerpen 12 april 1583 Louise de Coligny, geb. Châtillon-sur-Loing 23 sept. 1555, overl. Fontainebleau 13 nov. 1620, dr. van Caspard II, graaf de Coligny en Charlotte de Montfort-Laval, weduwe van Charles de Téligny.
Uit het tweede huwelijk ondermeer:
II. Maurits, geb. Dillenburg 13 nov. 1567, overl. Den Haag 23 april 1625, ongehuwd. Hij studeerde 1583 in Leiden, was stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland 1585-1625 en na 1590 ook van Utrecht , Gelderland en Overijssel. Hij veroverde in 1586 Axel, in 1590 Breda, in 1591 Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen, in 1592 Steenwijk (waar hij een kogel in zijn wang kreeg) en Coevorden, in 1593 Geertruidenberg en in 1594 Groningen.
Hij won de slagen bij Turnhout (1597) en Nieuwpoort (1600), veroverde in 1602 Grave en in 1604 Sluis en werd de grootste veldheer van zijn tijd. In de jaren 1609-1614 mengde hij zich in de Guliks-Kleefse opvolgingskwestie, na 1617 was hij hoofd der contra-remonstranten. Tenslotte werd hij in 1620 ook stadhouder in Groningen en Drenthe.
Op 25 mei 1600 erfde hij het graafschap Meurs van gravin Walpurgis, die kinderloos overleed. Op 27 juni 1609 sloot hij een verdelingsverdrag met zijn broers, waarbij hem o.a. Willemstad en Lingen toevielen. In 1618 erfde hij het prinsdom Oranje, de baronie van Breda, de graafschappen Buren en Leerdam en andere bezittingen van zijn oudste broer Philips Willem.
Maurits was ongehuwd maar had wel een aantal relaties, o.a. met Margaretha van Mechelen, geb. ca. 1581, overl. Den Haag 17 mei 1662, dr. van Cornelis Berthout, schepen te Lier (tegenwoordig België) en Barbara van Nassau.
Uit deze relatie ondermeer:
III. Willem, bastaard van Nassau, heer van de Lek, geb. ca. 1601, voerde in 1620 ter ondersteuning van de Winterkoning 600 man naar de Palts, werd in 1622 gewond bij de verdediging van Bergen op Zoom, 18 juni 1625 luitenant-admiraal, sneuvelde bij Groenlo 18 aug. 1627, tr. Sluis 4 april 1627 Anna van der Noot, vrouwe van Hoogwoud en Aartswoud, overl. vóór of in 1642, dr. van Karel, kapitein der lijfwacht van prins Maurits en gouverneur van Sluis en Anna Manmaker.
(Anna hertr. Den Haag (eerste afk. 30 nov.)1631 Philips Jacob des H.R. Rijksbaron van den Boetzelaer, heer van Asperen, kapitein inf. (1628), in de Ridderschap van Holland 1633-, raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1633, ter Admiraliteit op de Maze 1635, gecommitteerde Raad van State 1641 tot overl. (overluid Den Haag 3 mei) 1652, zoon van Wessel des H.R. Rijksbaron van den Boetzelaer en Amélie van Marnix).
Voordat Willem met Anna van der Noot huwde, had hij een relatie met Barbara Cocx Augustijnsdr, Zij tr. 1e Cornelis Gerrits van Teteringen en 2e (otr. Den Haag 30 jan. 1639) Caspar Jutphaes, van Utrecht, vendrig en later luitenant in de compagnie van Bylandt, weduwnaar van Maertge Mathijs. Barbara overleed na 9 sept. 1681.
Uit deze relatie:
IV. Willem, jonker van Nassau, geb. ca. 1620, soldaat onder de compagnie van kapitein Percheval 1 febr. 1657, kamerling 1661, overl. Den Haag na 9 sept. 1681, tr. ca. 1650 Geertruyt Hendriks Mulder, geb. ca 1629, overl. Den Haag (beluid 17 april 1719).
Uit dit huwelijk ondermeer:
V. Alida van Nassau, geb. 1661, overl. Den Haag (aang. 9 juli 1742 pro deo), tr. ald. (otr. 17 febr.) 1686 Jan Wijnants, uit Maastricht, kamerbewaarder der Haagse weeskamer, overl. Den Haag (aang. 2 april 1739).
Uit dit huwelijk ondermeer
VI. Hendrina Wijnants (Heyndrina Weynants) ged. Den Haag (Grote Kerk) 9 nov. 1687, overl. ald. (aang. pro deo, 8 aug. 1757, subiet overl., vervoerd naar Rijswijk), tr. Loosduinen (ger.) 18 aug. 1720 Henricus Lambertus Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Nobelstraat) 26 nov. 1698, overl. Den Haag (aang. 8 maart 1759), overl. aan `teering en het water`, zoon van Andreas en Cornelia Maria Cramers.
Uit dit huwelijk ondermeer:
VII. Philippus Joannes Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Casuariestraat) 8 april 1731, begr. Den Haag, Eikenduinen 3 juli 1807, overl. aan `verval van krachten`, tr. Den Haag (r.k. Spaansche Kapel) 5 juni 1757 Adriana Mon(n)ier, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 3 sept. 1736, overl. Den Haag (aang. 7 dec. 1787, pro deo), overleden aan bloedspuwing, vervoerd naar Eikenduinen, dr. van Adrianus en Alida van Coolen.
Uit dit huwelijk ondermeer:
VIII. Jacobus Adrianus Henricus Simonis, ged. Den Haag (RK) Kerk Oude Molstraat 9 dec. 1765, goud- en zilverwerker, overl. Den Haag 11 aug. 1834, tr. Catharina Louisa Martijn (Sober, Martin) ged. Den Haag (Grote kerk) “onegt” 23 maart 1766, overl. ald. 28 sept. 1830, dr. van Johannes (Jan Baptist) Martijn en Sara Louise Sobré (Sara Louisa Soubrie).
Uit dit huwelijk ondermeer:
IX. Hendrik Frederik Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 15 juli 1795, tapper (1815), winkelier (1835), overl. Den Haag 17 febr. 1852, tr. 1e Den Haag 12 april 1815 Johanna Smulders, ged. Den Haag (r.k. Kerk Assendelftstraat) 2 mei 1797, overl. ald. 30 aug. 1834, dr. van Joannes en Maria van Rooyen; tr. 2e Den Haag 11 febr. 1835 Cornelia Maria van der Loos, ged. Den Haag (r.k. Kerk Casuariestraat) 23 sept. 1797, winkelierster (1835), overl. Den Haag 8 jan. 1873, dr. van Wilhelmus en Petronilla van Leeuwen, weduwe van Jacobus van Swet.
Uit het eerste huwelijk ondermeer:
X. Franciscus Antonius Simonis, geb. Den Haag 5 okt. 1815, timmerman (1836), kaarsenmaker (1842), overl. Den Haag 18 dec. 1890, tr. Den Haag 9 nov. 1836 Catharina Janssen, geb. Rotterdam 18 april 1814, overl. Den Haag 13 jan. 1879, dr. van Pieter en Maria Stekker.
Uit dit huwelijk ondermeer:
XI. Maria Adriana Simonis, geb. Den Haag 8 dec. 1842, overl. Amsterdam 2 aug. 1930, tr. Den haag 12 aug. 1863 Albert Pistoor, geb. Zwartsluis 11 juli 1840, behanger, overl. Amsterdam 25 sept. 1902, zoon van Cornelis Johannes Pieter Coenraad en Femmigje Blijdenstein.


 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Author Reply
Egmond Codfried
(Inloggen Egmondcodfried)
192.87.123.125 Portret van Willem van Oranje
No score for this post September 14 2007, 4:55 PM 


Willem van Oranje
Beschrijving uiterlijk ´Plus brun que blanc´ en ´bruyn van de verve ende baerde`)Beresteyn 1933)
Bron afbeelding,http://www.geocities.com/couprie/historie/oranje/portret. jpg
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Egmond Codfried
(Inloggen Egmondcodfried)
192.87.123.50 Willem van Oranje
No score for this post October 2 2007, 1:44 PM 


bron: http://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/gx/ZkiqygiHaB. jpeg
Portret van Willem van Oranje (1533-1584), vader van Prins Maurits.
Hij is de grondlegger van de Nederlandse dynastie en wordt door Van Beresteyn (19330) beschreven als 'Bruyn van verve ende baerde' en 'meer bruyn dan wit.' Vele gravures als bovenstaande tonen hem als een donkerbruine man. Dit geldt ook voor zijn broers, echtgenotes en nakomelingen.
Het is noodzakelijk dat wij in het onderzoek van de geschiedenis onze eigen anti-kolonialistische weg bewandelen en afrekenen met het racistische witte suprematiedenken, die aan de basis van de vervalste witte afbeeldingen van de prins schuilen. Zwarten hebben nooit onder gedaan voor witten, de beschaving begon in Afrika, en vele beroemde europeanen waren zwarte mensen. Vooral de Friese tak van het geslacht Van Oranje Nassau, waarvan Beatrix afstamt, toont personen met brede neuzen, dikke lippen een zwarte huid. Stadhouder Willem IV leek blijkbaar precies op Johan Adolf Pengel: een dikke, zwarte man met dikke lippen en een brede neus. Maar met witte make-up en een blonde pruik op, waartoe hij verplicht was.
Ze waren typisch voor een zwarte adellijke en intellectuele elite die vanaf de Renaissance tot de helft van de achttiende eeuw in Europa heerste. Er stonden vele zwarte en gekleurde families als Van Aerssen, Hygens en De Witt aan de wieg van de jonge Republiek der Nederlanden die autochtone, zwarte Europeanen waren en niet afstamden van slaven. Zwarten maken al eeuwen deel uit van Europa. De mensheid ontstond in Afrika, was gekleurd, en verspreidde zich ook in Europa, waar men de pigmentatie verloor als een aanpassing aan het zonloze klimaat.
Egmond Codfried
egmondcodfried@hotmail.com
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

sylvia roozeboom
(no login)
81.207.242.253 aanvulling surinaamse familie spreeuw
No score for this post June 18 2008, 11:46 PM 

In het artikel staat dat arie hendrik willem spreeuw een mogelijke verwant is van willem adolf spreeuw. Ik meen met zekerheid te kunnen zeggen dat dit vader en zoon betreft omdat ik de kleindochter ben van Jacoba Johanna Antonia Spreeuw. Zij was een zus van arie spreeuw en dus een dochter van willem adolf spreeuw, mijn overgrootvader. Bijgaand nog gegevens uit het archief van nijmegen over willem adolf spreeuw:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9105
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 329
Datum: 02-10-1913
Bruidegom Willem Adolf Spreeuw
Geboortedatum: 10-08-1888
Geboorteplaats: Paramaribo
Bruid Hendrika van Eldik
Geboortedatum: 25-09-1885
Geboorteplaats: Valburg
Vader bruidegom Theodorus Hendrik Spreeuw
Moeder bruidegom Jacoba Wilhelmina Bertner
Vader bruid Arie van Eldik
Moeder bruid Janna Smaling
Nadere informatie beroep Bg.: militair; beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: employé hospitaal; beroep moeder Bg.: zonder beroep; beroep vader Bd.: landbouwer; beroep moeder Bd.: zonder beroep

Mijn grootmoeder is reeds overleden maar de kinderen van arie spreeuw (zoon arie spreeuw en dochter olga spreeuw) wonen in de omgeving van Den Haag.
Exacte gegevens kan ik bij interesse uitzoeken en aanvullen
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Egmond Codfried
(no login)
192.87.123.14 Dank!
No score for this post January 28 2009, 3:00 PM 

Beste,
Vandaag ontdekte ik deze reactie, waarvoor dank. Als onderzoeker kom je vaak dingen tegen die je zelf misschien niet meteen kan gebruiken, maar ga je ervan uit dat het anderen kan blij maken. Maar leuk dat Oranges bloed ook in Surinaamse aderen stroomt. Wat zou Beatrix hiervan vinden? Ben benieuwd hoe de huidige generatie eruit ziet en wat zij doen met deze erfenis. In the USA zouden ze meteen een stichting oprichten etc. Ik denk aan de gekleurde afstammelingen van Thomas Jefferson of Abe Lincoln die een mulatten zoon had, waarvan weer velen afstammen. Stuur mij een mail.
Egmond Codfried
egmondcodfried@hotmail.com
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Wim Keller
(no login)
81.207.227.57 aanvulling Surinaamse Familie Spreeuw
No score for this post November 18 2009, 9:02 PM 

Hallo Sylvia Roozeboom en Egmond Godfried.
Naar aanleiding van de aanvulling van Sylvia op de site van Surinaamse Familie Spreeuw, het volgende. Ongeveer 15 jaar geleden werd ik gebeld door Dr Dek van de genealogische vereniging van Zuid Holland voor informatie over mijn schoonfamilie de fam. Spreeuw. Hij had in het telefoonboek van Amsterdam de naam Spreeuw gevonden en via via kwam hij bij mij terecht omdat wij het trouwboekje van mijn schoonmoeder hadden. De gegevens die daarin staan, mijn schoonvader is geboren op 7 oktober 1906 in Paramaribo en had de voornamen Jan Anthony en zijn vader was Theodorus Hendrik Spreeuw en Jacoba Wilhelmina Bertner. Dit nu zijn dezelfde voorouders van Sylvia Roozeboem, getuige het aanvullende stukje, dus zijn we echt verre familie. Mijn schoonvader is al in 1954 overleden en hij had vier kinderen die de naam Spreeuw dragen
Wilhelmina Catharina Lijsje Spreeuw, geboren in Hilversum 19 februari 1939
Petronella Adriana Spreeuw, geboren in Hilversum 10 october 1941
Robby Spreeuw, geboren op19 augustus 1946 in Amsterdam
Catharina Wilhelmina Lijsje Spreeuw (mijn echtgenote) geboren in Amsterdam op 26 september 1947.Het boek bloedverwanten van Prins Maurits geeft een onvolledig beeld en Dr. Dek verklaarde dat hij geen inzicht had uin het archief in Paramaibo, maar gevoeglijk kunnen we aannemen datze behoren tot de nazaten van de familie van Antonie Johannes Spreeuw, van het gezin zijn enkele leden naar Nederland gekomen en ook mijn schoonvader ondernam de stap in 1929 en trouwde op 17 november met mijn schoonmoeder Catharina Hellewegen, geboren 30 juni 1918. Dr. Dek heeft mij later op verzoek het boek toegestuurd en recentelijk is het weer actueel geworden omdat de oudste dochter van Wilhelmina Catharina Lijsje, woonachtig in Los Angeles geinteresseerd is geraakt en trouwens ook de site gevonden hebben. We zijn benieuwd naar Usw bevindingen over dit toch wel heel toevallige samenloop van omstandigheden en zouden graag iets van U horen.
Vriendelijke groeten Wim Keller
 

Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Current Topic - DE SURINAAMSE FAMILIE SPREEUW, BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE

  << Vorig Onderwerp | Volgend Onderwerp >> terug naar Index  Find more forums on World History  Create your own forum at Network54
  Copyright © 1999-2011 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement 


http://www.network54.com/Forum/133847/thread/1189780221/last-1258574539/DE+SURINAAMSE+FAMILIE+SPREEUW,+BLOEDVERWANTEN+VAN+PRINS+MAURITS+VAN+ORANJE

maandag 11 juli 2011

TORTURE BY A REFRIGERATED POLICE CELL


  •  » Torture By A Refrigerated Policecell In The Hague In The Netherlands

#1 2006-10-23 13:11:55


Egmond Codfried
Top poster
Geregistreerd: 2006-09-04
Bijdragen: 101

Torture By A Refrigerated Policecell In The Hague In The Netherlands

To The High Commissioner
of Human Rights in Geneva
Regarding: Torture in Holland by a ‘refrigerated police cell’
The Hague, 22 October 2006.

Sir,

I Egmond Codfried, a writer and a fighter for Civil Liberties and Human Rights, has only recently discovered that the Police Station Hoefkade 350 in The Hague, 0900-8844, in the Kingdom of the Netherlands, has a building locked ‘refrigerated cell’ to torture citizens. The police in Holland are licensed to detain citizens up to six hours, without charging them with a crime. These six hours are then used to punish and harass a citizen who does not minutely follow any policeman’s (Hogeboom) orders.

At this modern police station a so-called ‘Haagse crisisdienst’ is imbedded. They are the torturers who have to make sure that the victimized citizen is properly harassed, degraded and intimidated. They come prepared and wear winter clothes in summer as they spent some time in this refrigerated cell. After the verbal harassment, the temperature takes a serious dip and the prisoner starts to suffer the effects of hypothermia. He starts urinating incessantly, fearing for his health. I suspect that a superficial examination of the police station might not show anything peculiar. Presumably, they employ the normal cooling system, but systematically. They might be lowering the temperature to the extreme in certain cells to achieve their aim. I’m also looking for conformation that racist white ‘Suidafrikaner’ persons (R. B. of Vestia, Policemen Vl., Kr.), who fled post apartheid South Africa, are employed at the police to teach the Dutch how to humiliate and beat Black citizens. This might be the reason why we are not finding coloured or Muslims policemen in this most multiethnic Dutch society. After I made information, Station Hoefkade told me that a locked up person might have been ‘shaken, upset, stoned or drunk’ so his statement about a ‘refrigerated cell’ cannot be believed.

The ‘Haagse crisisdienst,’ the crises team, is part of Parnassia, a mental facility in The Hague. The eleven member’s team consists of licensed workers, but also unlicensed and deformed persons who illegally pass for ‘psychiatric nurses,’ by order off the director and the police. At this police station a policeman (H.), who is not a doctor, makes a medical diagnosis. This is then spun out to the absurd and submitted to official paper, by the torturers. This false document is a ‘semi-certification’ and is then freely circulated to embarrass and harm the victimized citizen’s rights. The use of psychiatry as a means of torture and punishment is explicitly forbidden by several international treaties which The Netherlands is party to. By leaking this false document, the victimized citizen is prevented from complaining and will be met with great disbelieve and ridicule. These documents can be used to facilitate forceful committing in a psychiatric hospital, as in ‘three strikes your out.’  These complaints were sent to the Health Inspector Office in Rijswijk ZH with the names of these alleged Parnassia torturers: Doctors R.van Beest, M.ter Velden, A.van Hemert, M.de Kruiff, R.de Winter, Nurses M.Visser, I.de Rijke en unlicensed toilet lady C.M.ter Horst.(see google.nl)

These practices have started in 1996 with Dr Paul Selten who did all of his preliminary Nazi styled research on Surinamese Blacks, Antillean Blacks and Berber Moroccans at the Parnassia facilities. The 1933 Nazi Nuremberg Race Laws, which deal with the biological inferiority of certain human races, who had to be exterminated in Europe in order to not defile the white race, are reinstated in Holland. The Dutch government has decided that only ‘white, blond and bleu-eyed’ citizens are the true Dutch. The rest is second-class citizens who are horded up in black neighbourhoods and go to black schools for inferior ‘Bantu’ education. This doctor has declared Blacks and Moroccans in Holland, of the second generation, to be biologically inferior to their white peers. With whom, I might ad; they successfully compete for elite and prestigious positions. Selten states that these peoples are 2-5% more susceptible to ‘schizophrenia’ with ‘paranoid coloured thinking’ as its main symptom. As white Dutch society rejects the existence of racial discrimination in Holland, so any person who dares to complain of racism must be crazy.

This kind of torture and ‘semi-certification’ go hand in hand. It strongly reminds one of the practices in Sovjet-era and present Russia and China which the recently murdered Anna Politovskaja had reported. Political dissidents were pronounced mentally ill and were locked up and starved in special mental institutes to cure them. Only this month president Bush, who has Dutch ancestry, was licensed to employ refrigerated cells to torture captured Muslim fighters, as a mean of distracting information. The police in The Hague might as well have inspired him! The police in The Hague are perpetrators in a staggering 10% of the known complaints by coloured citizens of racially motivated violence. Nationwide the figure is 6%. The police complaints board rejects 99,99% of all cases. The OM, the District Attorney or State Prosecutor does not earmark such cases as racially motivated crimes and doing so encourages mistrials and withholding of justice. Recent events show that Blacks and Coloureds in Holland are either burned to a crisp, as in the Shipholprison fire where eleven Blacks and Muslims perished; or are refrigerated to death as I have brought to your attention, today.

Enter ‘Egmond Codfried’ in google.nl and also look for my articles in Waterkant.net, Forum Algemeen Nieuws, and my books in Picarta.

Egmond Codfried
egmondcodfried@hotmail.com

ADDISIONAL INFORMATION

TORTURE: Wikipedia

For other uses, see Torture (disambiguation).
The word torture is commonly used to mean the infliction of pain to break the will of the victim or victims. Any act by which severe pain, whether physical or psychological, is intentionally inflicted on a person as a means of intimidation, deterrence, revenge, punishment, sadism, information gathering, or to obtain false confessions for propaganda or political purposes may be called torture. It can be used as an interrogation tactic to extract confessions. Torture is also used as a method of coercion or as a tool to control groups seen as a threat by governments. Throughout history, it has often been used as a method of effecting religious conversion or political “re-education.” Torture is almost universally considered to be an extreme violation of human rights, as stated by the Universal Declaration of Human Rights. Signatories of the Third Geneva Convention and Fourth Geneva Convention agree not to torture protected persons (enemy civilians and POWs) in armed conflicts, and signatories of the UN Convention Against Torture agree not to intentionally inflict severe pain or suffering on anyone, to obtain information or a confession, to punish them, or to coerce them or a third person. These conventions and agreements notwithstanding, it is estimated by organizations such as Amnesty International that around two out of three countries do not consistently abide by the spirit of such treaties.
•   
[edit] Current legal status of torture
On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly. Article 5 states "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment".
Since that time the use of torture has been regulated by a number of international treaties, of which the two major ones are the United Nations Convention Against Torture and the Geneva Conventions.
[edit] United Nations Convention Against Torture
The "United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment"(UNCAT) came into force in June 1987. The most relevant articles are articles 1, 2, 3 and the first paragraph of article 16
Article 1
1. Any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.
Article 2
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.
3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.
Article 3
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.
Article 16
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
There are several points which should be noted:
•    Section 1: torture is defined as severe pain or suffering, which means there exist levels of pain and suffering which are not severe enough to be called torture. Discussions on this area of international law are influenced by a ruling of the European Court of Human Rights(ECHR). See the section Other conventions for more details on the ECHR ruling.
•    Section 2: If a state has signed the treaty without reservations, then there are no exceptional circumstances whatsoever where a state can use torture and not break its treaty obligations. However the worst sanction which can be applied to a powerful country is a public record that they have broken their treaty obligations. [1] In certain exceptional cases the authorities in those countries may consider that, with plausible deniability, this is an acceptable risk to take as the definition of severe is open to interpretation.
•    Section 16: contains the obligation to prevent "acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment", but only in "any territory under its jurisdiction". So a state is not prohibited from allowing coercive techniques short of torture conducted in a territory not under its jurisdiction.
At the moment this treaty has been signed by about half the countries in the world.
Some Psychological torture methods
any process to obtain mental and moral degradation without the use of violence, and often as quickly as practicable
•    Blackmail
•    Harm to friends or strangers, threatened, or carried out, and blamed on the victim
•    Being forced to witness atrocities, perhaps against family or persons with whom the victim identifies
•    Being forced to commit atrocities, perhaps against family, friends or allies
•    Forced witnessing or of participation in sexual activity
•    Being forced to watch acts of sexual abuse
•    Covert (non-contact) or other forced incest
•    Shaming and public humiliation, being stripped or displayed naked, public condemnation
•    Shunning
•    Being dirty, self-fouled, urinated on, or covered with fecal matter
•    Headshaving (especially women)
•    Racial, sexual, religious or other verbal abuse against any characteristic of the victim
•    Being tricked into lying, or statements conflicting with past statements during interrogation.
•    Being forced to renounce or betray political, national, other strong affiliations or loyalties
•    Being coerced into denying one’s religion or morals, blasphemy, or religious degradation
•    Conditions of detention
•    Being subjected to nonstop interrogation for long periods
•    Shouting and taunting
•    Mock execution and horrific experiences
•    Starvation, cold and damp
•    Extended solitary confinement
•    Partial or total sensory deprivation
•    Continual or unpredictable noise
•    Alterations to room temperature
•    Cramping, confinement, ball and chain, shackling
•    Being held incommunicado
•    Being kept in confined spaces
•    Extended sleep deprivation
•    Being forced to sleep on hard surfaces
•    Exploitation of phobias, e.g. leaving arachnophobes in a room full of spiders
•    Forced labor, other coercion into excessive physical activity
[edit] Torture using chemicals
Offline

#2 2006-10-25 11:37:53


Egmond Codfried
Top poster
Geregistreerd: 2006-09-04
Bijdragen: 101

Re: Torture By A Refrigerated Policecell In The Hague In The Netherlands

Van: Egmond Codfried <egmondcodfried@hotmail.com>
Verzonden: woensdag 25 oktober 2006 10:34:23
Aan: grubben@lbr.nl
Onderwerp: RE: Contactformulier lbr.nl


    
|    
|    
|Postvak INGeachte Gé Gubben,

Helaas kan ik niet aan uw naam zien wat uw geslacht is, maar dat is niet ter zake.

Met belangstelling nam ik kennis van uw belangstelling voor mijn schrijven over marteling in Nederland. Wij zijn een land die de hele wereld de les leest en vergeten af en toe in de eigen achtertuin te kijken of alles nog pluis. Niet dat het ooit pluis is geweest, maar goed.

Van u verwacht ik dat u alles wat u doet in de steek laat, uw salaris en hypotheek en carrière plannen even vergeet, en linearecta naar de Hoefkade 350 in Den Haag gaat, met een aannemer, om kennis te nemen van de foltercel van de Nederlandse staat.

U hebt hierin een eigen verantwoordelijkheid en wij zouden misschien voor een keertje de papierwinkel bullshit even kunnen vergeten. De cel is niet alleen voor klager gebouwd maar bedreigt 61% van de Haagse burgers.

Misschien dat u zich ook verzekert van de toestanden bij de Rotterdamse politie en de GGZ waar zij 'jonge Antilliaanse mannen' zie google opsluiten, platspuiten en dan weer wegjagen.

Ik wens u een prettige dag en hé Gé: Je kan morgen niet beweren: Wij hebben het niet geweten!

Egmond Codfried
________________________________________
From: "Ge Grubben" <grubben@lbr.nl>
To: <egmondcodfried@hotmail.com>
Subject: Contactformulier lbr.nl
Date: Wed, 25 Oct 2006 10:21:03 +0200

Geachte heer Codfried,

Met belangstelling hebben we kennis genomen van uw schrijven aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Uw klacht richt zich specifiek tegen de politie Haaglanden. Mocht u hulp wensen in deze, dan kunt u contact opnemen met onze collegae van het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden, 070 3028686. Overigens zullen zij net als wij zeer geïnteresseerd zijn in het antwoord op uw schrijven.

Met vriendelijke groet,
Gé Grubben
Offline

#4 2006-10-26 11:47:33


Egmond Codfried
Top poster
Geregistreerd: 2006-09-04
Bijdragen: 101

Re: Torture By A Refrigerated Policecell In The Hague In The Netherlands

Aan het Landelijk Bureau Racismebestrijding
te Rotterdam,

Den Haag, 26 oktober 2006.

Geachte Gé Grubben,

In reactie op uw laatste mail waarin u uitleg geeft over de ‘beperkende kaders’ van het LBR mandaat, welke u ervan weerhouden folterkamers op uw eigen stoep te onderzoeken. Temeer daar mijn toon u niet aanstaat. U maakt dus een afweging tussen ‘mijn toon’ en het feit dat het OM en de Nederlandse politie zwarte en gekleurde burgers martelen.

Uw collega's bij het ADB te Den Haag hebben gereageerd op mijn lange brief met vragen, aanmerkingen en het signaleren van een gekoelde politiecel.

Het is natuurlijk niet mijn intentie bij hen een klacht te deponeren, want zij zijn, net als het LBR, een verlengstuk van een racistisch regeringsbeleid. Het is te biecht gaan bij de duivel. Uw taak is de massa zand in de ogen te strooien dat er 'iets' wordt gedaan tegen racisme. U krijgt trouwens leiding van een Huisneger.

In ieder geval lieten uw collega's van het ADB Den Haag, waarmee het LBR gaat fuseren, weten dat zij 'geen discriminatiegronden' in een eventuele klacht over marteling door de Haagse politie zien.

Hoe stelt u zich voor dat al de bewijzen op tafel komen? Een schriftelijke bekentenis van de daders?

Ondertussen heb ik DSO te Den Haag aangeschreven want alle tekeningen en aanbestedingen van Hoefkade 350 met de folterkamer berusten bij hen. U zou hen kunnen benaderen. Maar dat is wellicht niet uw mandaat.

Tevens maakt uw ‘Monitor Rassendiscriminatie 2005’ melding van de bejegening in de Gezondheidszorg. Van mijn kant heb ik een tuchtrechtelijke klacht tegen deze folteraars lopen en heeft directeur Ruud van Beest van foltercentrum Parnassia, lopende de zaak, het veld geruimd.

U doet wetenschappelijk onderzoek, maar bent blijkbaar niet vrij om zelf uw informatie te vergaren. Wat voor wetenschap is dat?

Denk niet dat ik een persoonlijk genoegen aan het bevredigen ben door u aan te schrijven.

U wordt betaald uit ons belastinggeld dat ook door middel van het LBR tegen zwarte en gekleurde mensen wordt ingezet.

Mijn taak zie ik als het verdedigen van de principes van de rechtsstaat, internationale verdragen en beschaving. Als men vanwege mijn toon deze klacht terzijde wil leggen, dan weet ik precies wie de grote Nazi's in schaapkleren zijn.

Een prettige dag toegewenst.

Egmond Codfried
Den Haag