zaterdag 31 augustus 2013

A. VAN CRUYNINGEN, REACTIES OP MIJN ONDERZOEKSVRAGEN
 
Boeken gekaft met menselijk leer

 
Willem I van Oranje: donker en prognastisch

 
Prins Maurits, opvolger van zijn vader Willem I van Oranje, donker en prognastisch: gravure naar een onbekende Van Mierevelt

 
Willem I van Oranje en zijn tweede vrouw, Anna van Saxen, de moeder van Prins Maurits.Graaf Johan VI van Nassau, de broer van Willem I van Oranje

 
Stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau, een nakomeling van Graaf Johan VI, en voorvader van Beatrix en Willem Alexander: donker van huid en zeeer sterke klassiek Afrikaanse trekkenMaurits van Saxen, schoonvader van Willem I van Oranje

 
Johan de Witt, was als een premier van Nederland
behoorde tot de bourgeoisie, of regentenklasse 
Koning-Stadhouder Willem III, koning van Engeland, Stadhouder van Nederland

 
JF Blumenbach: uitvinder van het Kaukasische ras, hij groepeerde witte en zwarte Europeanen onder de noemer van Kaukasiers vanwege politieke redenen.

 
Koning Willem I van Oranje Nassau, donker van huid en prognastisch op andere afbeeldingen. Zijn vader was Stadhouder Willem V van Oranje Nassau.

 
Groothertogin Sophie: Een zus van koning Willem III, toont een donkere huid en een brede neus.
 Maria Henriette Stuart, de vrouw van Stadhouder Willem II. De Moor is geen echte persoon, maar een heraldische figuur en symboliseert blauw bloed, en Zwarte Suprematie. De parels staan voor zuiver adellijk bloed.

 
Koning Charles II Stuart, broer van Maria Henriette Stuart, werd The Black Boy genoemd, en beschreven als A tall Black man. Gravure naar een geschilderd portrat welke nu is gewit.

 
De lijfstraffen en executies van de periode 1100-1848 waren erg wreed.

 
Prinses Marianne, de dochter van Koning Willem I: de prent toont haar donkere huidkleur.Maria Jacoba van Goor (1687-1737), de oma van barones Belle van Zuylen. De toevallige vondst van dit portret bij het RKD/IB stond aan het begin van het blue blood onderzoek. Ze was een erg rijke Amsterdamse, haar opa was groothandelaar op de Levant, haar moeder een nicht van Rembrandt. Ze was rijk vanwege aandelen in slavenhandel en handel in producten uit slavenarbeid. De Brabantse familie behoorde tot de groep van oorspronkelike Europeanen en de familie Van Goor oogde klassiek Afrikaans. Opvallend is dat de zus van Belle van Zuylen nooit wordt getoond. Ik vermoed dat zij van alle kleinkinderen van Maria Jacoba van Goor de sterkste Afrikaanse trekken had, en of dat zij ook met deze gelaatstrekken is afgebeeld. Andere Van Goor portretten zijn wellicht in de collectie van Slot Zuylen waar men ze als anoniem en onbekend heeft aangemerkt.
Omdat ze Zwart ogen, zoals dit portret.

==========================================================
> -----Original Message-----
> From: egmond codfried (egmondcodfried@hotmail.com)
> Sent: Tuesday, September 03, 2013 4:15 PM
> To: cruyning@xs4all.nl
> Subject: Magix Online Wereld - Nieuwe contactaanvraag via uw website
> http://www.arnoutvancruyningen.nl

 
Uw witte Oranjes die nooit hebben bestaan!
Dank u. Dit waren van uw kant de puntjes op de i. de inhoud van de mails spreken verder voor zich. ben ik even blij dat ik geen academisch gevormde historicus ben die schrijft over witte Oranjes die nooit hebben bestaan.
 
Egmond Codfried
Suriname Blue Blood Is Black Museum
==========================================================
 
> From: cruyning@xs4all.nl
> To: egmondcodfried@hotmail.com
> Subject: Re: Magix Online Wereld - Nieuwe contactaanvraag via uw website http://www.arnoutvancruyningen.nl
> Date: Tue, 3 Sep 2013 22:08:44 +0200
>
> Mijnheer Codfried,
>
> Het mailverkeer verloopt blijkbaar niet helemaal synchroon, wat wellicht nog
> bijdraagt tot de algehele verwarring. U loopt kennelijk steeds een mail
> achter, waardoor ik tot mijn verrassing met enige vertraging wordt vergast
> op het vuur van uw toorn. Uw inventiviteit in het beledigen van mensen kent
> geen grenzen, al is de toon nu beduidend milder dan in eerdere mails.
>
> Ik hoop dat u mij niets meer zult sturen, maar mocht u dat toch willen doen,
> zal ik voortaan uw mails ongeopend verwijderen. Dit om mij onnodige ergernis
> te besparen. Ik ben inmiddels beschuldigd van medewerking aan een nieuwe
> holocaust, racisme en grootscheepse wetenschapsfraude en nog meer lelijks.
> Het is genoeg.
>
> Aangezien u de correspondentie, ondanks de geconstateerde lage kwaliteit,
> kennelijk voor het nageslacht wenst te bewaren, op te slaan en af te
> drukken, wil ik in deze 'afscheidsmail' een aantal zaken nog eens duidelijk
> stellen:
>
> U heeft mij als lezer van een van mijn boeken benaderd met de vraag of u mij
> enkele (volgens u) onbekende portretten van Oranjes mocht toesturen.
> Uiteraard mocht dat. Daarop heeft u mij enkele vage z/w fotokopieën doen
> toekomen, zonder nadere uitleg of enige vraagstelling. Ik heb daarop uit
> eigen beweging enkele door u op internet gepubliceerde teksten bekeken en u
> vervolgens laten weten dat ik daar weinig mee kon beginnen en van uw
> onderzoek via de geëigende wetenschappelijke kanalen kennis wenste te nemen.
> U stelt geen onderzoeksvragen maar presenteert een alomvattende theorie die
> in strijd is met vrijwel alles wat een academisch gevormd historicus
> weet/heeft geleerd en naar beste weten doceert. U poneert geen stelling, u
> proclameert een compleet geschiedbeeld dat haaks staat op overlevering en
> traditie en de volledige historiografie terzijde schuift. U provoceert
> voortdurend. Wie het niet met u eens is, is dom, boosaardig, achterlijk,
> racistisch, getraumatiseerd en/of vervalst de boel willens en wetens. Die
> houding nodigt niet bepaald uit tot een dialoog. Bovendien: de
> geschiedvorser die krasse beweringen doet, heeft de plicht daarvoor
> overtuigend, geschreven bewijsmateriaal aan te dragen. Hoe krasser de
> bewering is, en krasser dan de uwe kunnen ze haast niet zijn, des te
> overtuigender en overstelpender dat bewijs zal moeten zijn. Als
> bewijsmateriaal ontbreekt, zal hij moeten zoeken tot hij het heeft
> gevonden - zich tot die tijd liefst hullen in bescheidenheid - en ten slotte
> wellicht moeten constateren dat het er niet is, zodat de bewering op zijn
> minst discutabel is. Het is de omgekeerde wereld om te menen dat iemand
> anders de ongefundeerde krasse beweringen maar moet weerleggen. Op die
> manier kan iedereen de wildste dingen van de daken schreeuwen en vervolgens
> anderen het werk laten doen.
>
> Van schrijver dezes en andere ´gevestigde´ historici mag u het uwe denken. U
> mag hen bekrompen, vooringenomen, onnozel vinden. Het wordt echter in het
> beste geval aantasting in de beroepseer en in het ergste geval smaad en
> laster wanneer u hen in geschrifte van de meest gruwelijke wetenschappelijke
> en morele wandaden gaat betichten.
>
> Vaarwel.
>
> A.J.P.H. van Cruyningen
 

==============================================================


Den Haag, 2 september 2013
Gestrenge heer A. van Cuyperen,

Nu heeft u mij dus weer een aantal mails gestuurd voor verder  onderzoek en analyse, en die natuurlijk ook opgenomen worden in mijn aanstaande studie. Natuurlijk nog steeds geen concrete reacties op mijn onderzoek. Hierdoor zijn ze van lage kwaliteit en nemen een inferieure positie in mijn onderzoek in.  Ontdekte Numa Fustal de Coulanges, die antwoorden geeft op de vraag hoe de adel is ontstaan. Helaas geen informatie over kleur en adel, ook bij de Grieken en Romeinen die in 1848 ook werden gewit. Sheick Anta Diop citeert hem. Uw opmerking dat u spijt heeft van het beantwoorden van mijn mails markeert u in mijn ogen als oneervol. Onwaardig en minder dan een man. Tot nu toe had ik respect voor u als mens en uw verdiensten en uw succes. Ik bespeurde een Jane Austen kwaliteit in uw boek, en moest hem een enkele keer neerleggen om te kunnen lachen vanwege de subtiele humor. Helaas heeft u dus nu een grote daling in mijn achting gemaakt. In ieder geval heb ik nu een beter beeld van waar ik mee te maken heb, en waarom dat klinkt zoals het klinkt. Jammer.

Hoogachtend.

Egmond Codfried
Den Haag, 1 september 2013-08-31

 
Aan de heer A.van Cruyningen,

 
Weledelgestrenge hooggeboren heer A.F. van Cruyningen,

 
In reactie op uw laatste bericht. Na herlezing van uw mails kom ik tot de conclusie dat er niets ‘persoonlijks’ of ‘privé’ aan uw mails te ontdekken is. Ik heb immers als junior onderzoeker  een doorwinterde wetenschapper onderzoeksvragen gesteld in het kader van mijn eigen onderzoek en hij heeft gereageerd. De antwoorden zijn onderdeel van mijn data voor onderzoek, omdat ze de orthodoxie over de vermeende etniciteit van de Oranjes verwoorden.

 
Ze vormen dus bewijs, de illustratie van wat ik beweer dat jullie denken dat de adel en de Oranjes witte mensen waren. Verder zullen toekomstige generaties zich met mij kunnen verwonderen over het feit dat u ondanks de confrontatie met de fysieke bewijzen, toch wilt vasthouden aan de leugenachtige versie. Op een dag zal ik begrijpen waarom mensen die dit bewijs zien toch willen denken dat de Oranjes en de adel witte mensen waren. Is deze waarheid dan zo verschrikkelijk? Ik heb geprobeerd mij in te leven en ik stel mij voor dat uw voorvader levend werd gevild zodat de adellijke heer en zijn vrouw weer nieuwe schoenen konden laten maken, en dat deze verschrikking zich wellicht heeft gehecht aan de herinnering in uw familie. Zonder dat zij de bijzonderheden nog weten, staat hun vast dat alle zwartheid ontkent moet worden.

 
Als er staat dat Prinses Marianne ‘witter dan wit was’ op een hofbal, dan dient u te begrijpen dat ze zichzelf met loodwit of zinkwit wit had geverfd. Deze contradictie heb ik ook vastgesteld, dat ze nooit met witten zouden trouwen, maar toch in sommige gevallen de gebleekte of witgeverfde huid mooi vonden en ‘face enamelling’ toepasten. Queen Alexandra schilderde zich tot 1925 helemaal roze met zinkwit (?) en een drupje karmozijn, en hulde zich in sluiers. Verdere verwarring is dat de bourgeoisie, de regenten kaste een grote haat voelde tegen de adel die op hen neerkeek, hoewel zij in uiterlijk leken op deze bruin en zwart gekleurde adel. Maar de bourgeoisie was niet aanwezig op de oprichtingsvergaderingen in 1100-1200 waarbij een deel van de oorspronkelijke Europeanen die uit Afrika kwamen: zich tot een adel verhieven.

 
De regenten werden een soort bestuurlijke tussenlaag tussen adel en witte lijfeigenen en horigen, uw witte voorouders. De bourgeoisie wetenschapper, volgden Blumenbach, die de bruine en zwarte bourgeoisie tot Caucasiers verklaarde. Hij maakte daarmee kleur tot een sociale constructie en maakte een politieke eenheid tussen bourgeoisie en witten om de adel omver te gooien. De adel zelf identificeerde als Zwart met heraldische Moortjes, klassieke Afrikanen. Dus als men zegt dat er geen zwarten in Europa waren, dan heeft men het over deze wonderlijke constructie en werden alle Zwarten, de eerste en oudste inwoners van Europa, uit de geschiedenis geredeneerd. En kreeg de gedachte de overhand dat alle Zwarten in Europa alleen maar immigranten waren, en dan vooral slaven. Zwarten worden vandaag er constant aan herinnerd dat een deel van hen vanaf 1444-1863 slaven waren. Maar ten onrechte wordt niet verteld dat ook witten sinds 1100-1848 door dezelfde bruine en zwart gekleurde elite, als lijfeigenen en schoenleervee werden gehouden. Zij die ook de Zwarten ontvoerde en importeerde in Europa om hen tot slaven te maken. De witte lijfeigenen zien wij ook terug in de Amerika’s als de eerste witte slaven. Bij de afschaffing van de slavernij in Amerika had men het vaak over het feit dat veel slaven er gewoon als witte mensen uitzagen. Dat was nadat witte mensen in Europa waren geëmancipeerd en men al sinds 1790 bezig was de geschiedenis wit te maken.

 
Intussen ben ik mij aan het inlezen in de ophef rond ‘Black Athena’ door Mike Bernal die mijn onderzoek bevestigt dat de Griekse beschaving in de 1840-ger jaren werd gewit. Men heeft toen het eeuwenoude ‘klassieke model’ losgelaten dat de Griekse beschaving schatplichtig was aan Egypte, en vervangen door een ‘Ariërs model’ dat noordelijke witten Griekenland binnenvielen, en dat deze witte beschaving helemaal uit zichzelf tot volle bloei kwam. Wellicht door witte superioriteit, daar witte mensen verondersteld worden beschaving te personifiëren. Ik heb gevonden dat de schilder Apelles Alexander de Grote als ‘swarthy’(zwart, schwartze) zag en hem ook zo zwart op een fresco in Pompeji afbeeldde. Zijn zoogbroeder was ook Zwart. Dus aannemelijk voor mij was de Grieks/Romeinse elite dezelfde zwart en bruine Europeanen die met lede ogen zagen hoe de witte barbaren, uw  Centraal Aziatische voorouders, Griekenland binnenstroomden. Zij werden de slaven en het plebs, en het was hun streng verboden met de adel te trouwen.

 
Dat verklaart ook dat Cleopatra geen witte vrouw kon zijn geweest, ondank haar Macedonische voorouders, omdat men Europees niet kan gelijkstellen aan wit. Men zou nooit een witte familie of een witte vrouw op de troon van Egypte dulden. Het zou hen zelf niet lukken in de buurt van deze troon te komen, gezien de erg lage prestige van witten. Zij zijn dus de immigranten in Europa en zijn sinds hun emancipatie in 1848 bezig deze waarheid weg te werken. Ik merk dat het naar een hoogtepunt gaat. Daar de fysieke bewijzen en teksten bewaard blijven, maar dat witte mensen als u ervoor kiezen om over de woorden ‘bruin’ en ‘zwart’ te lezen, lijkt het alsof er geen Zwarten waren. Van Beresteyn (1933, 1) schrijft dat Willem van Oranje ‘meer bruin dan wit’ en ‘bruyn van verve ende baerbe’ was. Ik zie niet in hoe dit iets anders kan betekenen dat hij zeer donker van huid was. Gravures naar geschilderde portretten tonen hem als erg donker met subnasale prognastie en kroes haar, wat algemeen als klassieke Afrikaanse gezichtkenmerken worden gezien. Zijn schoonvader Maurits van Saxen was hyperzwart, dus kennelijk zeer adellijk, wat bewijst dat Anna van Saxen ook zwart was, en dat Prins Maurits zwart van huid en prognastisch was. Ze leken op Mugabe, Mandela, Obama, Oprah Winfrey en Humberto Tan, en heersten met harde hand over de witte voorouders van u.

 
Dat is de oorzaak van de beschaving van Europa, en de kerstening van Europa, want met de economische exploitatie van de witten kwam ook de culturele en religieuze indoctrinatie van de witten. Met de overmaat aan religie en de connectie tussen koningschap en religie in uw boeken, neemt u deze indoctrinatie serieus verder ter hand. Dat de witten hun eigen onderwerping aan adel en kerk in stand hielden, is zoals slaven zichzelf in slavernij houden. Dus verzonnen hun revolutionaire leiders vanaf 1760 de menselijke rassen inclusief een wonderlijke verzonnen hiërarchie tussen de verzonnen menselijke rassen, met racisme als een nieuwe godsdienst en bevrijdingsideologie. Alle zegeningen van de Verlichting zijn intussen verdampt, alleen racisme is gebleven. En u bent dus één van de uitdragers van de geschiedvervalsing van na 1848.

 
Ik denk dat als een mens eenmaal de waarheid heeft gezien, hij dat niet meer uit zijn geest kan halen. Net zoals men geen baby terug kan duwen in de baarmoeder zal de waarheid zich manifesteren. Mijn theorie verklaart waarom er spanning is tussen wit en zwart. De witte Nederlanders hebben sinds 1980 zichzelf verheven tot echte Europeanen, van de bodem, en de bruine en zwarte burgers tot ‘allochtonen’ verklaard. Een mindere soort, een gevaar, en kandidaten voor de aanstaande Holocaust.

 
Kortom, u heeft mij geen privé mails gestuurd, ik ben totaal niet geïnteresseerd in uw privé leven of privé opvattingen, ik heb slechts wetenschappelijke data verzameld, en het is aan mij hoe ik dat ga gebruiken. Verder is mijn onderzoek niet van die aard om de handelingen van de Oranjes te bestuderen, en uw boeken geven geen informatie over wat er precies veranderde in 1848 toen de pederastische Koning Willem II van Oranje-Nassau die de juwelen van zijn vrouw stal, opeens van conservatief in een liberaal veranderde. Hier in obscurantistisch Nederland legt men geen verband tussen de beroemde grondwetswijziging van 1848 met de laatste Revoluties van Europa van 1848,  waarover men per land kan lezen in google/Wikipedia: die de lijfeigenen gelijke rechten en stemrecht gaf. Onze grondwetswijzing was geen geïsoleerd of uniek verschijnsel. Dus is er zelfs weinig kans dat ik uw anekdotische, fantasie en onzinverhalen over witte Oranjes die niet bestonden, wat hier te lande voor wetenschappelijk onderzoek doorgaat en wat jullie allemaal tot kleine Diederik Stapels maakt; zou willen citeren. Indien ik dat toch wil doen zal ik zeker zorg voor dragen dat men weet wie die onzin heeft verzonnen, namelijk de geleerde professor A. Van Cruyningen. Deze lange reactie schrijf ik trouwens ten behoeve van mijn eigen publicatie. Ik heb nooit uw approbatie gezocht.

 
De laatste fase van mijn onderzoek, het aanhangig maken van de over schildering van portretten werd geïnspireerd door het boek van Alison McQueen, The Rise of The Cult of Rembrandt in 19th Century France (2003), een witte Canadese vrouw in Amsterdam. Hoewel zij niets over het over schilderen zegt, kon ik eindelijk de motivatie afleiden waarom men de persoon en het werk van Rembrandt heeft gebruikt om de geschiedenis te vervalsen. Veel Nederlanders vertellen met droge ogen dat de verf ‘donker’ was geworden, want de figuren oogden donker, en dat was omdat de schilders donkere mensen afbeelden. Men had de keus tussen vernietigen van kunstwerken of ze te ‘restaureren,’ wat witten met beige en roze verf betekende. En nog steeds zichtbaar is en is af te leiden uit restauratie verslagen die de vroege 19e eeuwse datum noemen van de eerste ‘restauratie,’ welke in feite een retouche en een over schildering was of zoals ik het definieerde ‘een iconografische interventie.’ Maar men beweert niet te weten wat de eerste restaurateurs aan ingrepen deden, terwijl men met het blote oog de overschildering kan zien, en dat het gezichtshaar over de valse, lelijke laag heen is geschilderd.

 
Bij Mona Lisa door Leonardo Da Vinci heeft men het gezichtshaar weggelaten na overschildering, dus heeft ze geen wimpers of wenkbrauwen, terwijl een getuige schreef dat zij oorspronkelijk dikke wenkbrauwen had. Sommige restaurateurs konden het kennelijk niet nalaten hun eigen stempel op de werken te drukken of iets eigentijds aan toe te voegen, met opvallende, impressionistische verfstreken bijvoorbeeld. Men heeft de narratief van de kunstwerken, en de kunstcollecties die de macht en de opgelegde, leidende esthetiek; die de macht van het Ancien Regime weerspiegelde, en verbeelde veranderd, en de voormalige witte slaven, het canaille, het grauw  tot de heersende, adellijke en koninklijke kaste verheven. Een abominatie, en ik ben door god belast om deze leugen te stuiten.

 

Hoogachtend.

 Egmond Codfried

Conservator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum

Blueblood is black blood.blogspot.com

Eemstraat 36

2515 VS Den Haag

=========================================================================


Briefwisseling met een koningshuisdeskundige A.van Cruyningen,

betreft onderzoeksvragen en afbeeldingen die ik hem stuurde

August 24 2012
Geachte heer Codfried,

Dank voor uw laatste reactie, die ik maar als slotstuk van ons kortstondige, door u geïnitieerde contact wil beschouwen. Ik vrees toch dat u aan zekere verblinding lijdt en alleen ziet wat u wilt zien, terwijl u dit de ander juist verwijt. Het ene portret van Maurits van Saksen is inderdaad opmerkelijk en was mij nog niet bekend. Bij de andere portretten zijn de 'donkere' trekken volgens mij meestal te verklaren uit de wijze van vervaardiging/reproductie. Ik heb zo'n beetje mijn leven lang in al dan niet Koninklijke archieven doorgebracht en heb nog nooit enige aanwijzing of een spatje bewijs voor uw theorie aangetroffen. Wat prinses Marianne, van wie ik een biografie schreef en van wie ik zo'n beetje alle portretten heb gezien, in uw collectie doet is me al helemaal een raadsel. Het spijt me zeer.
Ten slotte: uw opvatting over 'de twijfelachtige verdiensten van Willem van Oranje' deel ik volstrekt niet. Die verdiensten zijn voor mij boven elke twijfel verheven en staan volstrekt los van welke raciale achtergrond of kenmerken dan ook.

Hoogachtend,
A.van Cruyningen

Van: Egmond Codfried
Onderwerp: verontschuldigingen voor mijn krachtige taal
Hooggeboren heer van Cruyningen,

U heeft inderdaad de volle laag gekregen van zeven jaar van vreemde en beledigende en kwetsende reacties van uw andere vakgenoten en landgenoten. Ik heb bewondering voor uw werk, moest af en toe erg lachen vanwege de ironie en dat u de Koninklijke personen niet spaart: maar dat u verzwijgt dat het om 'Neegers' gaat is zeer kwalijk. U zegt sommige afbeeldingen al gezien te hebben, maar vanwege de indoctrinatie dat het alleen witten kunnen zijn, zag u alleen witten. Als Willem I van Oranje vandaag zou opstaan uit de doden, vanwege zijn twijfelachtige verdiensten, dan restte hem slechts werk als schoonmaker of in de koelcellen voor het aansnijden van dode runderen. Sprak hij wel Nederlands?

Wat mij als zeer geïnformeerde waarnemer opvalt is de boze reacties van witte Nederlanders en dat ze ook, als opgeleide en fatsoenlijke personen, mij onbehoorlijk toespreken en aanvallen. Durven twijfels te plaatsen bij mijn verstand waar ik deze portretten niet heb gemaakt. Ik heb ze opgediept uit de collecties van het Iconografisch bureau o.a. Alle persoonsbeschrijvingen tref ik in studies door witte mensen als u zelf geschreven. Ik ben de boodschapper en vraag: waarom worden deze als bruin en zwart beschreven personen als witten gepresenteerd. En waarom haten de witten ons zwarten zo erg. Pieterbaas is een racistische initiatie sinds 1848, toen de witten geëmancipeerd werden.

Nog steeds verzuimt u uw deskundige uitleg over deze portretten en wat ik correctheidshalve wel zou mogen zien in het pikzwarte gelaat van de zwaar prognastische Maurits van Saksen. Prins Maurits was prognastisch. Vreest u de reactie van uw soortgenoten? De oranjes moeten op de hoogte zijn van hun Zwarte, 'negerachtige' voorvaders als ze niet achterlijk zijn.

Bedankt dat u reageerde. Ik wil deze reacties GEANONIMISEERD gebruiken als falsificatie bij mijn beweringen zodat de doelgroep kan lezen hoe een koningshuiskenner die anoniem blijft reageert op mijn onderzoek. Ik hoop dat u begrijpt dat ik geen conflict met u heb en als verantwoordelijke onderzoeker dit resultaat van confrontatie met afbeeldingen van de Oranjes als de Zwarten die ze zijn, deel maak van mijn bewijsvoering. Ik noem de situatie van witte Nederlanders een 'intellectuele afasie' dat ze zo zijn getraumatiseerd door de beschavingsijver van Zwarten, dat ze naar pikzwarte portretten kijken en geen Zwarten zien.

Ik wens u een fijne dag en veel succes met uw bijzondere boeken.
Hoogachtend
Egmond Codfried
Geachte heer Codfried,

Dank voor uw bericht. Het is erg jammer dat u voor zo'n agressieve benadering kiest. Het is uiteraard niet mijn bedoeling u als persoon aan te vallen. Ook van uw onderzoek weet ik (nog) te weinig om er veel van te kunnen zeggen. Het is slechts de door u geformuleerde theorie, waar ik mijn (ernstige) bedenkingen bij heb en vooralsnog houd. Alle opmerkingen in uw laatste mail zijn voor uw rekening. U ziet kennelijk iets anders in de afbeeldingen dan ik; daar kan ik helaas niets aan doen. Over de iconografie van de Oranjes kunt u misschien beter contact opnemen met kunsthistorici, al vraag ik mij af of zij uw theorie over het witten van afbeelding op enigerlei wijze kunnen onderschrijven.

Ik ben u ondertussen erkentelijk voor het feit dat u in ieder geval de moeite hebt willen nemen, mij summier van uw onderzoek/theorie op de hoogte te stellen. Uw veronderstellingen over mijn persoon en (wetenschappelijke/morele) instelling zijn niet alleen onjuist maar zeer onheus. Ik betreur dit zeer. Nogmaals: als u het bij het rechte eind heeft, verdient u een Nobelprijs en zal ik nederig mijn gehele werk herzien. Maar voor het zover is, zal er nog heel wat overtuigingsarbeid moeten worden verricht en zult u met buitengewoon overtuigend bewijsmateriaal op de proppen moeten komen. Het bezigen van grofheden aan het adres van degenen die met u van mening durven te verschillen, zal u - zo vrees ik - op dit punt niet veel verder helpen.

Hoogachtend,
A. van Cruyningen

Geachte heer van Cruyningen,

Waar u de gelegenheid had om mij uit te leggen wat de afbeeldingen precies voorstellen koos u ervoor, zoals alle tuig op internet, mijn persoon aan te vallen. Waarom zegt u niet gewoon wat deze afbeeldingen betekenen en dat 'witte' mensen kennelijk ook pikzwart kunnen zijn. De witte Nederlanders aanbidden een zwarte familie. Om het grover te zeggen: jullie likken het gatwerk van Zwarten. De geschiedenis werd na 1848 vervalst, de Oranjes waren net als alle koningen en hoge adel bruin en zwart. De hoge burgerij was bruin en zwart maar identificeerde zich niet als Moor, dus niet als Zwart. Daardoor lijken bruine en zwarte personen zich als witten te identificeren, want men koos de witten om als meerderheid het Ancien Regime ten val te kunnen brengen.

Inderdaad moet de geschiedenis herschreven worden. Het valt op dat de schrijvers van de Verlichting nare dingen zeggen over Zwarten, maar waar zwarten in de 18e eeuw geen bedreiging vormden voor Europa, moet men begrijpen dat ze het over de adel hadden die zich als Zwart en superieur zag. Gebruikmakend van het symbool van de Moor, voor blauw bloed.
Holocausten is wat Nederlanders als u als onderdeel zien van wat zij onder beschaving verstaan. Het verhaal van de WWII door Nederland verteld is een leugen, want ze waren al vóór de bezetting bezig met anti-joodse maatregelen en na de oorlog gingen ze door met anti-joodse maatregelen. Als lezer van het Gereformeerd Dagblad bent u op de hoogte van de aanstaande Holocaust tegen moslims en alle allochtonen, waaronder ondergetekende Surinamer. Wanneer het is gebeurd zal u zeggen: wij hebben het niet geweten, wij deden gewoon ons werk. Ik heb u heden geïnformeerd van een nieuwe bron van informatie en als integere wetenschapper zult u daar iets van moeten maken. De verwachting is dat u mijn onderzoek nooit ergens ter sprake zal brengen.
 
Egmond Codfried

Geachte heer Egmond Codfried

Dank voor uw bericht. Ik zou de discussie wat ons betreft willen sluiten met de opmerking: wie doet hier nu eigenlijk aan revisionisme? Als u gelijk zou hebben, dient de gehele Europese, zo niet de wereldgeschiedenis volledig te worden herschreven. Nogmaals: ik sta open voor alle gefundeerde bevindingen, en zou de vondst van bijzondere afkomst of connecties juist erg interessant vinden, maar ik heb eerlijk gezegd weinig geduld met grootscheepse complottheorieën, van welke kant ze ook komen. Ik hoop van harte dat u het mis heeft met betrekking tot het organiseren van ‘een Holocaust’. Zo u onverhoopt gelijk mocht hebben, zult u mij in het bestrijden van degenen die dat zouden willen aan uw zijde vinden, want ik versta onder beschaving toch echt iets anders dan u lijkt te suggereren.
Graag wens ik u alle goeds toe.

A. van Cruyningen


Geachte heer van Cruyningen

Bedankt voor uw reactie. Het is een wonder, want uw conclusies over mijn onderzoek zijn dezelfde als welke ik aan de uwe verbind. U verspreidt een revisionistische geschiedenis waar er geen plaats is voor Koninklijke figuren met hun bruine en zwarte uiterlijk. Er heerst een ziekelijke haat tegen zwarten omdat ze de witten ooit met harde hand hebben overheerst, en als schoenleder behandeld. Als deze zwarte gezichten in feite witte mensen zijn, waarom drukt u ze dan niet af in uw boek? En tevens is Nederland weer een Holocaust aan het organiseren tegen de allochtonen want dat is deel van wat zij onder beschaving verstaat: vermoorden van mensen en dan met een vreemd verhaal te komen. Ik hoop op tijd weg te komen. Maar nogmaals dank voor uw reactie.
 
Egmond CodfriedGeachte heer Codfried,

Graag zeg ik u dank voor de toezending van enkele portretten van Oranjes, waarvan de meeste mij overigens reeds lang bekend waren. Naar aanleiding van die toezending en het bericht over het Blue Blood is Black Blood Museum dat u mij hebt doen toekomen, heb ik geprobeerd mij via het internet wat meer in de materie te verdiepen.
Ik wil niet uitsluiten dat u hier en daar bijzondere vondsten heeft gedaan of nog zult doen, en exotische connecties heeft gevonden of nog zult vinden; van gefundeerde bevindingen zal ik gaarne via de reguliere wetenschappelijke kanalen kennisnemen. Een en ander lijkt echter ingebed in een alomvattende en - zacht uitgedrukt- onaannemelijke theorie die mij in verschillende opzichten tegen de borst stuit. U lijkt zich hierin zo te hebben vastgebeten dat alles wat die theorie weerlegt wordt genegeerd en aan de kleinste zaken die die theorie zouden kunnen ondersteunen buitensporige conclusies worden verbonden. Dat alles vertoont pseudowetenschappelijke trekken en doet mijns inziens afbreuk aan interessante gegevens en prikkelende vragen die er wel toe doen.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> A. C
>
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Egmond Codfried
Verzonden: maandag 30 juli 2012 16:18

Geachte hooggeboren heer A. van Cruyningen

Ik zoek uw postadres om u een paar prachtige prints van kennelijk bij u onbekende portretten van de Oranjes te sturen. Wie weet dat u als wetenschapper baat zult hebben bij een nieuwe bron over het ware uiterlijk van de Oranjes. Dat miste ik in uw recente boek, heruitgave, welke ik met veel plezier aan het lezen ben.

Veel plezier
Egmond Codfried


Geen opmerkingen:

Een reactie posten