woensdag 27 november 2013

MARK RUTTE EN DE SOMALISCHE NEDERLANDERS.......


CALLING PEOPLE ALLOCHTONEN  TODAY, HARKS BACK TO THE TIMES OF THE ANCIENT GREEKS WHO CONSIDERED THE WHITES IMMIGRANTS AND BARBARIANS, AND NON-EUROPEANS.

 

Some time ago around 2003 the Somalis suddenly left Holland for Sheffield. Mark Rutte who is now minister-President was convicted in 2007 in  a court of law for discrimination of Somalis. Because while he was deputy minister, he had instructed councils to investigate all Somalis in their council for social securities fraud. I link this to the fact that Somalis complained about the VVD parliamentarian Hirsi Ali who had an illegal status. Hirsi Ali sat illegally in the Dutch parliament past her usefulness to discredit Muslims, till she was deposed by her friend Rita Verdonk, minister of Justice, who needed to score a big point in her war against the Muslims, who once refused to shake her hand. She, like most asylum seekers, Hirsi Ali gave wrong or incomplete information on her application, which according to Dutch law, makes such an application void and invalid, and the applicator becomes automatically illegal. Hirsi Ali’s sponsor who knew she was illegal, because she used to be very open about is, is now leading the national Amro/ABN bank. A Turkish council member in the province, Kıllı (meaning ‘hairy’),  tried to have him prosecuted, but Kıllı prosecuted himself. I tend to link all these matters, but have not found any followers yet. Today I link this information further with what I have discovered about the need and the usefulness in labeling brown, black and Muslim Europeans as ‘allochtonen.’ It seems this is most strongest enforced in Holland. Allochtoon is not just a nasty word, but it is used to tell whites that this group is not really part of Holland or Europe, and they always have to come second. Daily media hypes about how evil, murderous and dangerous these allochtonen are, fixes their differentness in the minds of the whites. So when the state makes a move against these immigrants the whites will agree, and not protest or resist. To further clarify my view this can be linked to information about Germany planning to deport all its Turks to Turkey in the 80-ies. About the same time when the Dutch started classifying its migrants or foreigners as allochtonen.

 

I do not find followers because the accusation of social fraud was leveled by the state. So the  persons I talk to, tend to speak about other reasons why the Somalis left Holland en masse, like about the former colonial connections with England.

 

Sources:

 

 

Rechtbank: Rutte zette aan tot discriminatie

 

Laatste update:  19 mei 2007

 

 HAARLEM - VVD-leider Mark Rutte heeft als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Dit oordeel heeft de rechtbank van Haarlem geveld over een oproep van Rutte.

 

Foto:  ANP

 

 Hij vroeg begin 2003 aan gemeenten om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op fraude met bijstand. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken heeft zaterdag een bericht hierover in de GPD-kranten bevestigd.

 

In 2003 was Rutte staatssecretaris op dat departement. Hij adviseerde toen de gemeenten om de ongeveer 25.000 Somalische inwoners te traceren en op eventuele fraude te controleren. Aanleiding waren enkele fraudegevallen waarin Somaliërs die in het Verenigd Koninkrijk werk hadden gevonden ten onrechte in Nederland nog een bijstandsuitkering ontvingen.

 

Volgens de rechtbank in Haarlem was het verzoek van Rutte aan de gemeenten discriminatoir en in strijd met de grondwet. De rechtbank spreekt van "discriminatie naar ras, omdat het hier een groep mensen van Somalische afkomst betreft, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen".

 

In een brief adviseerde toenmalig staatssecretaris Rutte hoe gemeenten inwoners van Somalische afkomst konden achterhalen door te zoeken op de geboorteplaats van hun inwoners. Zaten deze mensen ook nog eens in de bijstand, dan werd de gemeente geadviseerd hen extra te controleren.

 

Zaak

 

De rechtbank in Haarlem deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Somalische man die werd gecontroleerd op fraude nadat hij op straat op grond van uiterlijke kenmerken door sociale rechercheurs staande was gehouden. De man weigerde vervolgens rechercheurs toegang te geven tot zijn woning, waarna hij zijn uitkering verloor. Hij vocht dit aan en heeft nu gelijk gekregen van de rechter.

 

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft de uitspraak geen gevolgen voor de praktijk. Gemeenten zijn sinds 2004 namelijk zelf verantwoordelijk geworden voor het opsporen van fraude met bijstand.

 

Reactie

 

Mark Rutte vindt dat gemeenten gericht onderzoek naar fraude moeten kunnen doen onder bevolkingsgroepen. Rutte zei dat zaterdag in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. "Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen."

 

 

Duitsland wilde Turken uitzetten aug 2, 2013 by Petek Namlı

 

Ooit kwamen onze opa’s naar Europa om te werken. Terugkeren was het idee, maar de Turken bleven. Hard werken voor een goede toekomst van de kinderen…Nu een aantal generaties later hebben we gezien wat de problemen zijn die het met zich meebrengt, maar moeten we niet ontkennen dat er ook mooie dingen ontstaan. DUITSLAND WILDE TURKEN DEPORTEREN Nu zo’n 30 jaar later komen er opvallende uitspraken van Duitsland aan het licht. Bondskanselier Helmut Kohl van de Duitse Bondsrepubliek heeft eind 1982 met de Britse premier Margaret Thatcher gesproken over een plan om de helft van de in Duitsland wonende Turken het land uit te zetten. Volgens de christendemocraat was het voor Duitsland onmogelijk zo veel Turken op te vangen. ALLEEN PROBLEEM MET TURKEN Dat blijkt volgens het Duitse weekblad Der Spiegel uit Britse documenten die onlangs zijn vrijgegeven. Kohl, die op 1 oktober 1982 bondskanselier was geworden in een kabinet van de christendemocratische CDU/CSU en de liberale FDP, sprak over zijn plan met Thatcher op 28 oktober 1982 in Bonn. Hij zei volgens de notulen van het gesprek dat Duitsland geen problemen had met de Portugezen, de Italianen en zelfs de mensen uit Zuidoost-Azië, maar dat de Turken uit een heel andere cultuur kwamen. Hij wees er bijvoorbeeld op dat veel Turken zwart werkten en gedwongen huwelijke sloten. TURKEN ZIJN DUITSE STAATSBURGERS GEWORDEN Op dit moment wonen er 3 miljoen mensen van Turkse herkomst in Duitsland. Velen zijn Duits staatsburger geworden op basis van veranderingen in de immigratieregels. Kohl heeft in de jaren dat hij bondskanselier was, vaak gezegd dat Duitsland geen immigratieland was. OPVALLENDE REACTIES Het woord deporteren brengt veel negatieve gevoelens met zich mee. Cultuurverschillen zijn er uiteraard, maar dat er specifiek gesproken is over het uitzetten van een bepaalde etnische groep raakt een gevoelige snaar. Opvallend zijn de reacties op verschillende nieuwssites. Zo kunnen we zien dat grofweg het merendeel van de reacties erg positief is over dit idee. Men vraagt zich af waarom Rutte dit idee niet overneemt.

 


http://turksenederlander.nl/duitsland-wilde-turken-uitzetten.html#

 

Dat het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren een groot aandeel van de Somalische asielinstroom te verwerken kreeg, is wellicht mede een gevolg van het feit dat dit land van 1897 tot 1960 koloniale banden onderhield met wat tegenwoordig Somaliland57 heet. Tussen het Verenigd Koninkrijk en Somalië zijn daardoor sociale, culturele en politieke netwerken ontstaan (Day & White, 2001; Sporton et al., 2005). Reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw wisten Somalische zeelieden hun weg naar het Verenigd Koninkrijk te vinden om daar te werken in de havens van Londen, Cardiff en Liverpool. Toen de vraag naar havenarbeiders in de jaren zestig afnam, zijn zij doorgetrokken naar noordelijk gelegen steden als Sheffield, Manchester en Birmingham, om in de metaalindustrie te gaan werken (Sporton et al., 2005; Aden et al., 2007). Met de komst van hun gezinsleden ontstonden in deze steden grote, en soms ook politiek actieve Somalische gemeenschappen. Zo is in 1981 in Londen de Somali National Movement opgericht, die oppositie voerde tegen het bewind van dictator Siad Barre (Day & White, 2001). Somaliërs beheersen over het algemeen het Engels als tweede taal, en al in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gingen velen naar het Verenigd Koninkrijk om daar te studeren (Day & White, 2001; Sporton et al., 2005). Sommigen keerden daarna terug naar Somalië, anderen bleven in het Verenigd Koninkrijk wonen. In de afgelo­pen jaren bleek bovendien een groot aantal Somaliërs met een asielstatus vanuit Nederland en Zweden naar het Verenigd Koninkrijk door te migre­ren (Kleist, 2004; Griffiths et al., 2005). In de Britse volkstelling (Census) worden Somaliërs echter niet als aparte bevolkingsgroep geregistreerd. Naar schatting woonden in 2005 zo’n 75.000 Somaliërs in het Verenigd Koninkrijk (Sporton et al., 2005, ter vergelijk: op 1 januari 2005 woonden in Nederland 21.733 Somaliërs, bron: CBS).

Desalniettemin is na 2002, waarschijnlijk als gevolg van een restrictiever asielbeleid, het Britse aandeel in de Somalische asielinstroom afgeno­men.58 Na 2005 is zelfs sprake van een forse daling van het Britse aandeel. De daling van het Britse aandeel lijkt vooral te hebben geleid tot een stijging van het Zweedse aandeel. Ook het Nederlandse aandeel in de Somalische asielinstroom is vanaf 2004 tot en met 2009 echter toegeno­men. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in Nederland vanaf medio 2004 tot medio 2009 voor Somalische asielzoekers specifieke beleidsmaatregelen van kracht waren. In juni 2004 werd eerst een vertrekmoratorium voor Somalische asielzoekers ingesteld (TK 2003-2004, 19 637, nr. 822; Stc. 16 juni 2004, nr. 112, p. 15 en Stc. 16 juni 2006, nr. 112, p. 13). De instel­

57  

Bron: PDF], De Nederlandse migratiekaart: achtergronden en ... - Cbswww.cbs.nl/NR/rdonlyres/.../0/2012denederlandsemigratiekaartpub.pdf. 3 jan. 2012 - 6.7.3 Asielzoekers uit Somalië in Nederland en Noordwest-Europa 231 ...... zijn zij doorgetrokken naar noordelijk gelegen steden als Sheffield,.

 

Brinta in Leicester

Door Peter de Waard − 18/12/03, 00:00

 

Het was een even massale als stille exodus. Tienduizend Somalische vluchtelingen zijn de afgelopen jaren verhuisd van Nederland naar Engeland.... .Naast Somalische koffie, dadels, bankjes met gouddraad en bedden met houtsnijwerk staat er oer-Nederlandse koopwaar: pakken Brinta en Nutrix, voorverpakte kipkroketten, Calvé-pindakaas en flessen mayonaise. Abdi Aa kent zijn klanten. 'Het is lucratieve handel. In Nederland zijn ze gehecht geraakt aan die producten. Wij kopen daar nu rechtstreeks in.'.Abdi Aa is eigenaar van Hashi aan St. Stephens Road in de Britse stad Leicester, een heuse winkel van Sinkel. Zijn 24-jarige schoonzus Hadan staat achter de toonbank – in kleurige kleding en met een hoofddoek. 'In Nederland kijken ze je raar aan als je een hoofddoek draagt. Hier vinden ze het gewoon', zegt ze in vlekkeloos Nederlands..Hadan woonde acht jaar in Dordrecht. 'Ik werkte er in een supermarkt. Daar moest ik een uniform aan en ik mocht geen hoofddoek dragen. Zelfs niet tijdens de ramadan.'. Twee jaar geleden verhuisde ze naar Engeland. 'Wat ik van Nederland mis? De mooie huizen. Het is hier veel armoediger. In Dordrecht hadden we een mengkraan in de keuken. Hier heb je aparte kranen voor warm en koud water.'. De wijken Highfield & St. Peters en St. Matthews in Leicester vormen een van de bizarste enclaves in Engeland. Hier huizen tienduizend Somaliërs die de Nederlandse taal beheersen en Nederlandse levensmiddelen kopen. Tijdens de Somalische burgeroorlog, vanaf eind jaren tachtig, kwamen ze als asielzoeker naar Nederland. Ze leerden er de taal, verwierven de Nederlandse nationaliteit en na een jaar of acht vertrokken ze en masse met hun EU-paspoort naar het 'multiculturele paradijs'.. In Engeland kunnen ze makkelijker werk vinden of een eigen bedrijf beginnen. Ze mogen leren wat ze willen en kunnen hun culturele identiteit behouden. Het is er minder betuttelend en beklemmend, zeggen ze.. De wijken in Leicester vormen een klein-Mogadishu. De Somaliërs zijn er onder elkaar, terwijl ze in Nederland – ondanks concentraties in Rotterdam, Dordrecht, Tilburg en Breda – verspreid wonen. Kinderen kunnen elke dag na schooltijd koranles krijgen, in plaats van eens per week. Er zijn speciale meisjesscholen en meer dan honderd moskeeën, waaronder enkele grote..

 

'Bijna 70 procent van de Somaliërs is afkomstig uit Nederland', zegt Mubarak Ismael van het Refugee Integration & Development Agency, een instelling die de groeiende stroom migranten bijstaat in het zoeken naar werk en huisvesting.. Leicester heeft vanouds een grote aantrekkingskracht op vluchtelingen. De stad heeft veel immigranten geabsorbeerd, zonder dat dit tot serieuze raciale problemen leidde. 'Er wordt al gauw een ideaalbeeld geschetst: dat we hier een Somalische gemeenschap hebben en je gemakkelijk werk en huisvesting krijgt.. 'Veel Somaliërs voelen zich in Nederland geïsoleerd, omdat het daar niet goed mogelijk is volgens de eigen tradities en religieuze opvattingen te leven', zegt Ismael. Daar komt bij dat Somalië een voormalige Britse kolonie is, waardoor vluchtelingen denken extra rechten te hebben.. Volgens Esther van den Reek, die voor de Universiteit van Tilburg onderzoek deed naar deze migrantenstroom, speelt nog een andere reden mee. 'Veel Somaliërs hebben in Nederland grote schulden opgebouwd, bij postorderbedrijven en financiële instellingen. Door te vertrekken kunnen ze schoon schip maken.'. In de jaren negentig gold Londen als het eldorado. Maar daar zijn de huizen te duur geworden. Sinds begin 2001 zijn Birmingham, Sheffield en vooral Leicester in opkomst. Verpauperde flats en rijtjeswoningen die enkele jaren geleden waren dichtgetimmerd nadat de Britse arbeidersklasse ze had verlaten, worden nu weer bewoond. Drie jaar geleden kostte zo'n appartement slechts 50 pond per maand. Nu is dat 200 of 300 pond.. De vraag overstijgt het aanbod. Volgens Mubarak Ismael wordt het steeds moeilijker betaalbare huisvesting te vinden. 'De mensen stromen nog steeds toe. De huisjesmelkers – veelal Aziaten, maar ook enkele Afrikanen – verdienen er goed geld mee.'. Jama Said Jama (55) werd in Somalië opgeleid tot accountant. In 1991 kwam hij naar Nederland. Hij verbleef zes maanden in een opvangcentrum in Oisterwijk en belandde daarna in het asielzoekerscentrum in Vught. 'Je mocht tijdens de procedure niet werken en kreeg geen Nederlandse les. Je bewegingsvrijheid was beperkt. Toen ik na vierenhalf jaar de vluchtelingenstatus kreeg, beheerste ik de Nederlandse taal onvoldoende om een baan te kunnen krijgen. In Leicester kon ik wel aan de slag als boekhouder.'. Jama voelt zich meer ontspannen dan in Nederland. 'Als je hier al die mensen ziet, dan ben je niet in Groot-Brittannië. Dan waan je je in Afrika.' De opkomst van Pim Fortuyn heeft volgens hem de massale exodus van Somaliërs niet veroorzaakt, maar wel versterkt. 'Het proces was al eerder begonnen. Maar na Fortuyn voelden veel mensen zich niet langer veilig in Nederland.'. Veel moslims hadden moeite met de liberale Nederlandse opvattingen over drugs en seks. Opvoedkundige motieven zijn belangrijke redenen om te vertrekken. 'Moeders vrezen dat Nederlandse vriendjes hun zonen tot drugsgebruik aanzetten. Of dat hun dochters worden verleid tot seks vóór het huwelijk.'. 'Hier zijn de Somaliërs onder elkaar, met hun eigen normen en waarden. Als moeders niet willen dan hun dochters meegaan op schooluitjes, dan hoeft het niet. In Nederland was dat verplicht. Hier dringt de overheid je niets op.'. Mubarak Ismael zegt dat de Somaliërs anders worden bejegend dan in Nederland. 'Er is geen paternalisme. Niemand stapt op je af en zegt wat je moet doen. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.'. Het European Monitoring Centre for Racism in Wenen stelt dat Nederland een minder goede naam onder vluchtelingen heeft gekregen. Het beste bewijs hiervan is de daling van het aantal asielzoekers in Nederland met 40 procent. 'Nederland streeft naar assimilatie: vluchtelingen moeten zich aanpassen aan de nationale gebruiken. Ze moeten proberen Nederlander te worden. Groot-Brittannië kiest voor integratie: het respecteren van elkanders cultuur', zegt directeur Bob Purkiss van het instituut..

 

Omalgen Said (21) winkelt even verderop op St. Stephens Road. Ze is gesluierd, maar reageert onmiddellijk als ze Nederlands hoort praten. 'Waar komen jullie vandaan? Ik heb in Amersfoort gewoond. Ik wilde verpleegster worden, maar dat kon niet. Hier lukt dat wel. De Nederlanders doen vaak zo racistisch. Ze reageren heel dom als je een hoofddoek draagt. En weet je wat ik absoluut niet mis: al die giro's voor water, voor gas en ga zo maar door', giechelt ze.. Mohamed Allow (60) bemoeit zich met het gesprek. 'Kom mee naar de Nederlandse koffie-ochtend. Ja, we hebben hier een Nederlandse club.'. De Somaliërs hebben een bonte verzameling winkels opgezet: van videoshops tot witgoedzaken en van computerwinkels tot bakkerijen. Maar de meeste winkels verkopen gewoon alles..Global Communication, het bedrijf van Adam Ali, zit pal tegenover Hashi. Het is een nering met zes bedompte telefooncellen, waarboven Ali klokken heeft opgehangen met de plaatselijke tijd in Bangladesh, Zimbabwe, Uganda en andere verre oorden. En ook Ali heeft een vrieskist met Nederlandse producten. 'Het is zoveel makkelijker om hier zaken te doen. Je hebt niet overal een vergunning voor nodig. En je mag verkopen wat je wilt.'. Opvallend is dat de uit Nederland komende Somaliërs erg open zijn, veel opener dan de andere moslims in de stad. Ze lijken toch een liberale tik te hebben meegekregen van hun verblijf in Nederland. Ook gesluierde vrouwen en jonge meisjes zijn niet bang voor hun mening uit te komen. Sommigen zeggen dat ze de Nederlandse vrijheid missen. Maar dat is slechts een minderheid.. Volgens Mubarak Ismael hebben de Somaliërs geen spijt van hun verhuizing. 'Als ze al terug willen, dan is het naar Somalië, ondanks de anarchie die daar nog heerst. Ni¿et naar Nederland.'. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/742607/2003/12/18/Brinta-in-Leicester.dhtml

 

Bent u geboren in Mogadishu?

Dan moet ik u aanhouden.

--------------------------------------------------------------------------------

Rutte: onderzoek naar groep moet kunnen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

"Bent u geboren in Mogadishu? Dan moet ik u aanhouden."

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/5/2007 plus:

"Rutte: onderzoek naar groep moet kunnen."

Uit de Leeuwarder Courant van maandag 21/5/2007.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ondergetekende heeft ooit gesteld dat Mark Rutte een wolf in schaapskleren is. Hij was staatssecretaris van sociale zaken en in die periode heeft hij volgens de rechtbank in Haarlem gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/5/2007:

 

 

Bent u geboren in Mogadishu? Dan moet ik u aanhouden

 

VVD-leider Mark Rutte heeft volgens de Haarlemse rechtbank in 2003 gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Rutte was toen nog staatssecretaris van sociale zaken. Hij adviseerde in een brief aan gemeenten alle circa 25.000 inwoners van Somalische afkomst te traceren en op eventuele bijstandsfraude te controleren. "Ambtenaren liepen met lijsten vol namen door de straten."

 

DEN HAAG (GPD) - Eind 2004 werd een veertigjarige Somalische man uit Haarlem op straat staande gehouden door twee sociale rechercheurs. Ze eisten zijn identiteitsbewijs te zien omdat de man het uiterlijk had Van een Somaliër. De man bleek tevens op een namenlijst voor te komen die de rechercheurs bij zich hadden.

 

[Identiteitsbewijzen werden dus gevraagd op basis van uiterlijk of ras. Wat dus al niet mag, maar gewoon gebeurt.]

 

Pas twee jaar later werd duidelijk dat er alleen burgers van Somalische afkomst op die lijst stonden. Burgers die tevens een bijstandsuitkering ontvingen. In totaal 84 mensen.

"Ambtenaren bleken met lijsten vol namen van mensen van één bepaald ras de straten af te struinen. Dat klinkt sinds de Tweede Wereldoorlog op zijn minst niet neutraal meer", stelt Pim Fisscher, een van de advocaten die de man de afgelopen jaren heeft bijgestaan.

 

[Ze moeten maar gauw een 'S' zetten in alle identiteitsbewijzen van alle Somaliërs en een 'L' van Landwacht ofwel Jan Hagel ofwel De Zwarte Wagon in de ID's van deze ambtenaren.]

 

De gemeente Haarlem stelde dat zij slechts het advies van voormalige staatssecretaris Mark Rutte (Sociale Zaken) heeft gevolgd. Die heeft in 2003 gemeenten geadviseerd alle burger& van Somalische komaf Je traceren. Indien zij een uitkering ontvingen, dan diende er een fraudeonderzoek plaats te vinden. Dit om eventuele bijstandsfraude door Somaliërs te voorkomen.

 

[In het moderne soos-jargon heet dit "een risicoprofiel"; op ras welteverstaan. Hierover is onlangs een uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Zie hierover ons artikel met diverse berichten waaronder die uitspraak.]

 

De rechtbank in Haarlem oordeelt op basis van dat advies dat er sprake is van rassendiscriminatie. "Een onderzoek dat uitsluitend gericht is op personen van Somalische afkomst is discriminatoir. De grondwet verbiedt discriminatie op welke grond dan ook."

 

[Helaas is dat "op welke grond dan ook" in de Grondwet - wat we nog te danken hebben aan Marcus Bakker van de toenmalige CPN - tot nu toe geen grond geweest om ongelijke behandeling van alleenstaanden mee te bestrijden. Laatst weer een brandweercommandant in Friesland die geen alleenstaanden wilde aannemen, maar uitsluitend gehuwden. Wat me op zich in strijd lijkt met de Wet Gelijke Behandeling omdat het discriminatie is op grond van burgerlijke staat.]

 

Rutte schreef de brief omdat hij aanwijzingen bad gekregen dat enkele tientallen Somaliërs die naar Engeland waren verhuisd, zich niet hadden uitgeschreven bij hun Nederlandse gemeente. En dus een uitkering bleven ontvangen. Hij erkende dat het slechts om een kleine groep fraudeurs ging. "Ik wil benadrukken dat het fraudepatroon een minderheid binnen de Somalische gemeenschap betreft." Toch riep hij in diezelfde brief op alle bijstandsgerechtigden van Somalische komaf onder de loep te nemen.

 

[Hij wist dus zelf wel dat het vermoedelijk toen ging om enkele tientallen Somaliërs. Klopte dat verhaal, dan zouden zij bijstandsfraude plegen, waar de overige Somaliërs part noch deel aan hadden. Kortom: er werd weer gewerkt met "groepsschuld": als één persoon van een bepaalde groep fraudeert, dan zijn allen verdacht en moeten we die allemaal controleren. Om maar te zwijgen over de politiestaat-achtige methoden die zijn gebruikt. Voor de zoveelste keer: bijstandsfraude pleeg je niet als groep, maar als individu. Wat er in feite gebeurt is het verklaren van alle Somaliërs tot een soort "criminele organisatie": je hoort erbij dus je bent erbij...

Dit nu is exact hoe soos-risicoprofielen werken en daarom torpedeerde de Centrale Raad van Beroep bij de huisbezoeken-kwestie de risicoprofielen. In dit geval was feitelijk sprake van een risicoprofiel gebaseerd op ras en daarover is de Grondwet duidelijk: dat is niet toegestaan. Overigens vind ik dat de gemeente Haarlem ook veroordeeld zou moeten worden wegens rassendiscriminatie: Rutte zette hiertoe aan, maar zij voerden het uit. Ze hadden ook hun Bevolkingsregister eens kunnen controleren en opschonen, dan had gewoon gebleken dat er wellicht enkele Somaliërs niet meer in Haarlem woonden...]

 

Daarbij erkende hij dat deze groep niet zo makkelijk te traceren is omdat 'etnische oorsprong niet wordt geregistreerd in de bijstandsregistratie'. "U kunt daar op de volgende manieren toch inzicht in krijgen", adviseert Rutte vervolgens. Hij raadt aan alle archieven op geboorteplaats te doorzoeken. "Een grote meerderheid van de betreffende groep Nederlanders is geboren in één van de grote Somalische steden; Mogadishu, Galcaio of Hargeysa."

 

[Dus maar snel mee beginnen bij de soos met een registratie van de bijstandsklanten op ras...

Ik heb nog wel wat oude "politieherkenningsformulieren" die kunnen helpen, met daarop de mogelijkheid om kenmerken te vermelden als: "Jood", "homo", "zigeuner" enz.! Wat indertijd leidde tot een verschrikkelijke rel in de Leeuwarder gemeenteraad.]

 

De methode gaat alleen niet op voor Somaliërs die in Kenia of Ethiopië zijn geboren. Die gevallen zouden opgespoord kunnen worden via consulenten. Rutte stelt in zijn brief:

"Op het moment dat uw gemeente de Somalische huishoudens met een bijstandsuitkering in beeld heeft, adviseer ik u om nader onderzoek in te stellen, waarbij de focus zou moeten liggen op de identiteit en de woon- en leefsituatie."

 

[Dus gericht op een hele groep in plaats van op individueel verdachte personen.]

 

De woordvoerder van Mark Rutte laat weten dat de VVD-leider eerst wil weten wat de precieze motivering van de rechtbank is geweest, voordat hij gaat reageren. Volgens het ministerie van sociale zaken heeft de uitspraak in ieder geval geen gevolgen voor het huidige rijksbeleid.

"Sinds 2004 zijn gemeenten en niet langer het rijk verantwoordelijk voor de fraudebestrijding. Daarbij had die oproep destijds een actuele aanleiding. Er waren signalen dat er veelvuldig werd gefraudeerd met bijstandsuitkeringen door Somaliërs."

 

[Dus daar komt het Rijk weer makkelijk mee weg.]

 

De gemeente Haarlem zegt de zaak te betreuren en laat weten al gestopt te zijn met de specifieke onderzoeken naar Somalische burgers.

 

[De gemeente Haarlem had nooit op die manier te werk mogen gaan en het is jammer dat zij ook niet voor de rechter zijn gesleept. Als zij een individueel gericht onderzoek hadden ingesteld, bijvoorbeeld via een check op het Bevolkingsregister en de brief van Rutte verder hadden genegeerd, was er weinig aan de hand geweest.]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

Op maandag 21/5/2007 kwam de Leeuwarder Courant al snel met een tweede bericht:

 

 

Rutte: onderzoek naar groep moet kunnen

 

DEN HAAG(GPD) Gemeenten moeten gericht onderzoek kunnen doen naar fraude binnen een bepaalde bevolkingsgroep.

Dat zegt VVD-Ieider Mark Rutte in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Die oordeelde onlangs dat Rutte zich als staatssecretaris van sociale zaken schuldig heeft gemaakt aan rassendiscriminatie door gemeenten te vragen inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op bijstandsfraude.

 

[Of hij is achterlijk en stom, wat ik niet geloof, of hij is kwaadaardig. Ik stel voor om alle VVD-stemmers tot 'risicoprofiel' te verklaren voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting enz.

Rutte vindt dus dat het plegen van bijstandsfraude een rassenkenmerk is, waarbij sommige rassen meer geneigd zijn tot bijstandsfraude dan andere. Dit begint te stinken en de kleur is bruin.]

 

Rutte noemt de uitspraak van de Haarlemse rechtbank "vreemd". "Kennelijk is het nu niet mogelijk bepaalde bevolkingsgroepen gericht te onderzoeken. Als dat zo is moet de wet worden aangepast."

 

[Als het die kant uit gaat zijn we helemaal in de aap gelogeerd. De mogelijkheden die dan nog resten zal ik hier maar niet noemen.]

 

De huidige staatssecretaris van sociale zaken, Ahmed Aboutaleb, liet gisteren weten het voorstel van Rutte af te wijzen.

Hij voelt er niets voor om bevolkingsgroepen anders te behandelen op basis van etnische kenmerken.

 

[Dat is dan terecht: bijstandsfraude plegen heeft niets met ras van doen. Idioot eigenlijk, dat we zo ver gezonken zijn in Nederland in vrij korte tijd, dat dit gezegd moet worden. Als die Aboutaleb nog even doordenkt, zou hij echter moeten inzien dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de 'risicoprofielen' óók terecht is en dat ook daarover een wetswijziging zoals hij wil, precies even fout is, omdat het over exact hetzelfde gaat, alleen gaat het niet over ras, maar over leefvorm, huishoudensvorm, huisvestingsvorm (b.v. kamerbewoner of dakloze zijn), burgerlijke staat ed.]

 

Rutte adviseerde in een brief aan gemeenten alle circa 25.000 inwoners van Somalische afkomst te traceren en op eventuele fraude te controleren. Aanleiding was de verdenking dat enkele tientallen Somaliërs bijstandsfraude hadden gepleegd. Volgens de rechtbank in Haarlem is dat discriminatoir en in strijd met de grondwet.

 

Onzin, vindt Rutte. "lk zou de brief zo weer sturen. Dit heeft niets met rassendiscriminatie te maken, maar alles met fraudebestrijding."

 

[Natuurlijk had zijn brief te maken met fraudebestrijding, maar dat wil nog niet zeggen dat sommige methoden daarbij niet discriminatoir kunnen zijn en in strijd met de grondwet. Dat is het punt waar het om draait.]

De rechtbank in Haarlem deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Somalische man die werd gecontroleerd op fraude nadat hij op straat op grond van uiterlijke kenmerken door sociale rechercheurs staande was gehouden.

 

[Dat soort razzia-praktijken zou door iedereen bestreden moeten worden, om te beginnen door te weigeren om met een identiteitsbewijs om te lopen. Als we dat massaal zouden doen en over zouden gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid, kan men moeilijk heel Nederland de bak ingooien... Natuurlijk zal geantwoord worden met nog meer repressie, waarop vervolgens nog meer mensen over zullen gaan tot lijdelijk verzet.]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

 


 

 

Ayaan Hirsi Ali niet illegaal maar toch naar Amerika // Overheid en Politiek

 

 Door Magali van Wieren op 16 mei 2006 om 22:29, in de categorie Overheid en Politiek.

 

 

Waar een tv-uitzending wel niet voor kan zorgen. Zembla is flink gaan zoeken en heeft ontdekt dat Ayaan Hirsi Ali heeft gelogen over haar persoonsgegevens bij de aanvraag van een Nederlands paspoort. Minister Verdonk besloot daarop om vrijdagochtend een onderzoek in te stellen. Inmiddels is Hirsi het gesprek van de dag..

 

Helemaal na haar persconferentie vandaag. Wat er precies gebeurde en wat er verteld werd kun je hier lezen.

 

Mocht Hirsi ineens haar Nederlandse paspoort

 verliezen dan hoeft ze Nederland niet uit. Ze

 valt dan terug op haar vluchtelingenstatus. Onwaarheden die zij destijds

 heeft verteld, zijn na twaalf jaar verjaard. Met een

 vluchtelingenpaspoort mogen mensen ook reizen. Hirsi Ali wordt dus niet

 illegaal.

 

Dit is de afkomst van Hirsi:

 

,,Ik ben Ayaan,

 de dochter van Hirsi, die een zoon is van Magan. Magan was de zoon van Isse,

 die de zoon was van Guleid, die de zoon van Ali was”, zei Ayaan die het

 lijstje verder afmaakte. „Kortom, mijn naam is Ayaan Hirsi Magan Isse Guleid

 Ali Wai’ays Muhammad Ali Umar Osman Mahamud."

 

Okeeee…..Ze heeft het nog best ver geschopt. Dat ze nu pas achter al dit gedoe komen..

http://jongeren.blog.nl/overheid/2006/05/16/ayaan_hirsi_ali_niet_illegaal_maar_toch_naar_amerika

Geen opmerkingen:

Een reactie posten