woensdag 24 juli 2013


LEZINGENCYCLUS SURINAME BLUE BLOOD MUSEUM

 

Lezingen cyclus in het Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum te Den Haag.

Op elke vrijdagavond van de week vanaf vrijdag 27 juli tot en met vrijdag 11 oktober 2013

 Onderwerpen:

 Waren de Surinaamse slaven houders en gouverneurs exponenten van de bruine en zwarte gekleurde Europese bourgeoisie (Regentenklasse)?

Was de Europese adel (1100-1848) zwart en bruin van huid?

Werden alle oude meester portretten in alle musea na 1848 beige over geschilderd waardoor het lijkt alsof er geen Zwarte schrijvers, wetenschappers, ontdekkers en veroveraars waren?

Stammen de witte Europeanen af van lijfeigenen en horigen, de derde stand, wiens huid als schoenleer werd gebruikt tot 1848?

Werd racisme in 1760 verzonnen als een bevrijdingsideologie tegen de Zwarte adel?

Was Jane Austen (1775-1817) Zwart en schreef zij over bruine en zwarte personen?

Kon men in Europa al in 1934 vanwege de roman 'Het Vaderland' (Heinz Liepmann, Het Vaderland, Amsterdam, (1934)) weten wat de Joden en anderen in Nazi Duitsland in de concentratie kampen te wachten stond, en is men nu weer een holocaust aan het voorbereiden met allochtonen in de rol van de voormalige joden die vergast werden omwille van hun joodsheid?

Waarom zegt men dat ‘niet te hebben geweten’ als anders de hele Europese geschiedenis bol staat van jodenhaat, jodenvervolging en moord op joden?

 Belangstellenden kunnen zich aanmelden per e-mail en aangeven voor welke datum zij verwacht kunnen worden en met hoeveel personen. Maximaal tien personen per lezing. De avonden beginnen om 19.00 uur met een lezing van maximaal een half uur, een rondleiding langs de expositie van bruine en zwarte portretten van de Europese adel, koningen, keizers, schrijvers en Surinaamse slaven meesters. Totaal 1,5 uur met uitloop tot 2 uur, voor het stellen van vragen en discussie. De toegang is euro 2 per persoon, inclusief koffie en thee, met koekjes en zoutjes.

 
Egmond Codfried


bluebloodisblackblood.blogspot.com

Eemstraat 36

2515 VS Den Haag

 
Alle geschiedenis betreft bruine en zwarte mensen. Alles wat ooit over menselijke rasses, een onwetenschappelijk concept, geschreven is dient begrepen te worden in de context van de verheffing van witten tot mensen en hun bevrijding in 1848 van overheersing door een bruin en zwart gekleurde elite. Europa was een Zwarte beschaving. De adel en het koningshap begon met Zwarten. De eerste Europeanen kwamen 45.000 jaar geleden uit Afrika en weerspiegelden alle gelaatstypen van Africa. De witte Europeanen kwamen pas 6000 jaar geleden, maar vooral rond 400 AD. In 1100-1200 verhief een deel van de bruine en zwarte autochtone Europeanen zich tot een hoge adel, en zag zichzelf als echte Europeanen tegenover de witte nieuwaangekomenen uit Centraal Azië. De niet adellijke zwarte en bruine Europeanen werden de bourgeoisie of regentenklasse, die traditioneel tegen de adel was, die ook op hen neerkeek. Samen vormden zij 2-3% van de Europeanen. Rond 10% van deze elite had klassieke Afrikaanse gelaatstrekken welke stonden voor gedistingeerd, puur bloed, en bewijs van adellijk, blauw bloed. Vandaag heeft vergelijkbaar maar 1% van de mensheid alle macht, geld en vermogen en exploiteert de andere 99%. De filosofen van de Verlichting waren leden van de bruin en zwart gekleurde bourgeoisie kaste, en verzetten zich tegen de adellijke overheersing welke vooruitgang blokkeerde. De Franse Revolutie (1789-1794) was om de macht van de adel te breken. De bourgeoisie maakte een alliantie met de derde stand, de witten, om de adel te verdrijven, maar de bourgeoisie stal de Franse Revolutie. De witten moesten nog tot 1848 door strijden en kregen pas in dat jaar algemeen mannen kiesrecht. De revolutionaire regeringen erfden de openbare kunstcollecties met bruine en zwarte portretten van de oude machtshebbers. Om terugval en opeisen van macht te voorkomen beweerden zij dat de verf donker was geworden, en moesten alle portretten gerestaureerd worden. Daarom werd alle Europese kunst en geschiedenis na 1848 tot 1969 met beige verf gewit. Dat is nog steeds goed zichtbaar en bekend bij de kleine groep restaurateurs. Hoewel Jane Austen (1775-1817) slechts over bruine en zwarte elite personages schrijft, wordt dat genegeerd door deskundigen en wil men voorkomen dat ik daarop aandacht vestig. Wij worden al 165 jaar bedrogen, en staatsracisme zorgt ervoor dat het bedrog met de vervalste portretten door gaat zodat er ten onrechte sprake is van witte suprematie, terwijl alle geschiedenis over de bruine en zwarte mensen gaat. Witten zijn vanaf 1848 gelijkwaardig aan Zwarten maar onze musea koesteren nog steeds deze vervalsing van de geschiedenis en vijandschap tegen de huidige Zwarten.

Rembrandt's gewitte portretten met klassieke Afrikaanse gelaatstrekken. Deze gelaatstrekken gaan doorgaans samen met een bruine of zwarte huid.

Maurits Huygens wordt ten onrechte niet getoond in het Huygensmuseum te Voorburg of de huidige Huygens expositie in de Groete Kerk in Den Haag. Hoewel men ontkent dat het hier om Zwarten gaat, weet men wel feilloos stukken als deze te herkennen om ze te kunnen verbergen. Dit is geschiedvervalsing.

 
De moeder van Rembrandt. Ze was een nicht van de moeder van Maria Jacoba van Goor,
de oma van Belle van Zuylen 
Twee Moren. Moren waren heraldische symbolen voor blauw bloed en hoge adel. 
 
De Staalmeesters

 
zelfportret

zelfportret

 
zelfportret

 
zelfportret

 
zelfportret

 
Twee Moren

 
 
Maurits Huygens
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten