woensdag 20 maart 2013

SCIENTIFIC FRAUD AND THE UPCOMING HUYGENS-EXHIBITION IN THE GROTE KERK AT THE HAGUE


 
Christiaan Huygens, donkere gelaatskleur, klassieke Afrikaanse trekken.
De reden waarom er geen zwarte wetenschappers en uitvinders zouden zijn is omdat men hen na 1848 heeft gewit. De verf zou donker geworden zijn, zei men, en verfde alles over met beige en roze verf. Een 165 jaar oude geschiedvervalsing ten nadele van alle bruine en zwarte mensen op de wereld.

 
Constantijn, vader van Christiaan, prognastisch. Portret van Van Mierevelt, erg vervallen, toont onderste bruine huidlaag onder de valse beigelaag.

 
Maurits Huygens, broer can Constantijn, en oom van Christiaan Huygens: niet te zien in het Huygensmuseum, of in de expositie in de Grote Kerk, want hij oogt als een mulat. Gewit portret door Rembrandt.


 
Constantijd en zijn echtgenote 'Sterre'

 
De moeder van Constantijn en Maurits Huygens door Van Mierevelt.

 
Gravure met donkere huid, naar een onkend portret

 
Erg donkere Constantijn.


 
Huygens Museum, voormalig buitenhuis van Constantijn Huygens in Voorburg, by Den Haag.

 
Afbeelding van Charles II Stuart
Aan de Organisatoren, conservatoren en sponsoren van de Huygens expositie in de Grote Kerk


Tav  heer B. (Bartout) Gieben.
c.c. Gastconservatoren: De heer Dr. A. (Ad) Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), de heer Prof. dr. V. (Vincent) Icke, mevrouw Drs. J.C. (Charlotte) Lemmens MA, de heer Drs. P.A. (Peter) van der Ploeg (Huygensmuseum Hofwijck).
c.c. Bestuur:  Mevrouw S.M. (Sybilla) Dekker – voorzitter, mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuis-van de Beek – secretaris, de heer Mr. G.J.C. (Gérard) van Engelen, de heer Mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra,  de heer J. (Jan) Schinkelshoek, de heer Dr. W.M. (Menno) Witteveen – penningmeester.
c.c. Adressen, sponsoren:


Inzake: wetenschapsfraude door geschiedvervalsing met alle geretoucheerde, overgeschilderde , gewitte oude meester portretten in alle musea.

Den Haag, 20 maart 2013,


 

 

[een gewit portret van Maurits Huygens (1595-1642), de broer van Constantijn Huygens, en de oom  van Christiaan Huygens door Rembrandt: dit portret (of een kopie) wordt niet getoond in het Huygensmuseum-Voorburg. Christiaan Huygens.]
Geachte heer Bartout Gieben,
Gaarne informeer ik u dat ik een massale wetenschappelijke fraude en geschiedvervalsing heb ontdekt welke wordt voltrokken door de tentoonstelling van gewitte overgeschilderde portretten van alle oude meesters.
Indien u na deze melding toch kritiekloos en zonder waarschuwing aan het onkundige publiek  deze vervalste portretten exposeert, maakt u zich schuldig aan wetenschappelijke fraude en bedrog.
Het portret van Maurits Huygens was tijdens mijn onderzoek niet aanwezig in het Huygensmuseum. Bij navraag werd tegen mij gezegd dat men ‘niets wist van Maurits Huygens, dus hem niet zal tentoonstellen.’  Rond die tijd (2005-2006) waren er al vijf boeken over hem verschenen.
Mijn conclusie was dat Maurits Huygens oogt als een licht gekleurde mulat, en dat iedereen dat zelf kan vaststellen, dus werd in het kader van de geschiedvervalsing van na 1848, toen de derde stand die de witte Europeanen waren, geëmancipeerd werden;  (werd) zijn portret door Rembrandt nota bene niet getoond.
Het betreft een gewit portret, men heeft naderhand (1848-1960) de beige en roze verflagen opgebracht, maar het bruine gelaat is nog zichtbaar. Hetzelfde gebeurde met het Van Mierevelt portret van zijn broer Constantijn, en het erge verval is wellicht te wijten aan het gebruik van inferieur materiaal en verkeerde technieken bij de zogenaamde retouch operatie. Deze familie oogde zeer zwart van huid en had klassieke Afrikaanse gelaatstrekken. De Ancien Regime elite was bruin en zwart van huid, en werd als zodanig beschreven en ook zo afgebeeld.
Voor de technische details verwijs ik graag naar de rest van deze email.

Hoogachtend.

Egmond Codfried

http://minglecity.com/profiles/blogs/international-campaign-against-false-whitened-over-paints-of-all
Curator Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum
Eemstraat 36
2515VS Den Haag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten