zondag 14 oktober 2012

PROMOTIE, FONDSWERVING & SCHRIJFWEDSTRIJD
Schrijfwedstrijd, Euro 200
Bluebloodisblackblood@hotmail.com


PROMOTIE, FONDSWERVING & SCHRIJFWEDSTRIJD


Het Suriname Blue Blood is Black Blood Museum, is een vrijwillig initiatief is op zoek naar vrienden en financiën om de permanente expositie uit te kunnen breiden met panelen over Suriname en de 18e eeuwse onafhankelijkheidsstrijd (1742-1753) door de familie van Maria Susanna du Plessis, de Zwarte Europese koningen en koninginnen (1100-1848), de familie Van Oranje, het Huis Stuart, Homoseksualiteit, koningschap en adel, afbeeldingen van de Zwarte Jezus en Zwarte Madonna, het ware zwarte gelaat van Charles V Habsburg, Mansfield Park (1813) als antislavernij roman door de Zwarte Jane Austen, en de slavernij afschaffing van 1863, de Hindoestaanse immigratie, Komt er weer een Holocaust tegen allochtonen (2012-2016), etc. Er is behoefte aan grotere bekendheid met de alternatieve geschiedschrijving en het postkoloniale gedachtegoed. Het kleine museum groeide uit een onderzoekshobby naar de Surinaamse 18e eeuw en de etniciteit van de Europese adel en koningshuizen, en beeldmateriaal van lezingen. Dit onderzoek (2005) wees uit dat menselijke rassen en racisme in 1760 werden verzonnen om Europa te bevrijden van de adellijke overheersing. Tevens bewijst dit onderzoek dat de Moortjes in de westerse kunst en heraldiek sinds 1100 symbolen van blauw bloed zijn, hoge adel en Zwarte Superioriteit. Witte Europeanen werden pas vanaf 1848 geëmancipeerd en toen werd de geschiedenis letterlijk en figuurlijk wit geverfd. Het blauw bloed museum presenteert reproducties van de zwarte portretten van de toenmalige adellijke elite die als zwart en bruin van gelaat werd beschreven en zich soms als Zwarten identificeerde, ten opzichte van hun witte lijfeigenen en horigen. Deze prachtige stukken zijn niet in reguliere staatsmusea te zien. Hiermee is dit museum gericht op antiracisme en anti witte suprematie, door de historisch aanwijsbare wortels van deze kwaden bloot te leggen. Racisme is een bevrijdingsideologie om Europa van adellijke overheersing te bevrijden. Racisme werd een soort religie tegen christendom dat de onderwerping van de witte horigen goed keurde.Tevens wil dit museum aandacht vestigen op het feit dat ook vandaag alle geld en macht slechts bij één procent van de bevolking berust, en zij daarom ervoor zorgen dat de resterende 99% nooit een eenheid zullen vormen. Daarom hebben wij staatsracisme, religiën, vrouwenonderdrukking, gedwongen prostitutie, strijd tussen man en vrouw, tussen jong en oud, homofobie, pogroms, holocausten, anti-Polen meldpunt, etc. De op verandering ingestelde jeugd wordt daarom achtergehouden door middel van inferieur onderwijs, drugs en alcohol. Wij armen worden dus voortdurend en met alle middelen door de Staat tegen elkaar uitgespeeld. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld en toch is er sprake van voedselbanken en woningtekort. Dit is allemaal een vreemde uitkomst van de veronderstelde democratie die Nederland propageert en met geweld wereldwijd afdwingt. Wellicht is het daarom tijd voor een Tweede Verlichting.

Schrijvers zijn aldoor aan het schrijven en de kans om een geldbedrag te winnen is voor alle schrijvers een buitenkans. Tevens wordt er voorzien in een thema en een blog met artikelen voor inspiratie, voor geëngageerde schrijfkunst.Thema schrijfwedstrijd:


BLAUW BLOED & EENHEID ONDER DE MENSEN IN NEDERLAND

INSCHRIJFGELD: Euro 5
Hogere donaties zijn welkom.          
Tekst in het Nederlands en maximaal 1000 woorden lang,
En op basis van de informatie over de blauw bloed theorie
op het museumblog: Bluebloodisblackblood.blogspot.com
De inzending moet duidelijk een onderbouwde bevestiging
of ontkenning, of andere variatie zijn in elke literaire vorm.
uw inzending sturen naar bluebloodisblackblood@hotmail.com
Uiterlijk op 25 november 2012.
Uitslag op 25 december 2012, via het blog.

Inschrijfcoupon voor 25 november versturen: aankruisen, invullen, copy and paste, en per

O         Ik ben 18 jaar of ouder.
O         Ik heb minstens Euro 5 gestort op rek. 257384367 t.n.v Egmond Codfried te Den Haag, onder vermelding van mijn naam, adres, en schrijfwedstrijd
O         Ik ga ermee akkoord dat deze wedstrijd, fondswerving mede als doel heeft
O         Naam
O         Adres
O         Geboortedatum en plaats
O         Emailadres
O         Beroep
O         Uw eigen internetsite of blog


De hoofdprijs, is de enige prijs en het beoogde bedrag is tussen Euro 100 - 200,
De eventuele toekenning, uitreiking, en uiteindelijke hoogte van de prijs is afhankelijk van voldoende inschrijvingen. De winnaar verhoogt dus zijn/haar inzet met minstens 2000 %.
Bij te weinig aanmeldingen vervalt de schrijfwedstrijd.
De tien beste inzendingen zullen afgedrukt worden in het blog,
en in het Suriname Blauw Bloed Museum Tijdschrift.
De tien beste inzenders ontvangen een gratis museum tijdschrift.
De sluitingsdatum is dus op 25 november 2012 en de winnaar wordt op 25 december 2012
via internet, via het blog bekend gemaakt aan de deelnemers.

Deze schrijfwedstrijd is ter promotie van het museum en haar gedachtegoed, en betreft een middel tot fondsenwerving met hulp van de geïnteresseerde achterban. De teksten zijn een gewenste reactie op het nieuwe gedachtegoed van dit museum.
Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.

Den Haag, 23 oktober 2012.

Egmond CODFRIED
bluebloodisblackblood.blogspot.com
Conservator en eigenaar van  het
Suriname Blue Blood Is Black Blood Museum
Eemstraat 36
2515 VS Den Haag
Nederland
Bezoek uitsluitend op afspraak:
Tel. 06- 84277899

Geen opmerkingen:

Een reactie posten