zaterdag 23 juli 2011

NAKOMELINGEN VAN PRINS MAURITS IN SURINAME

   << Vorig Onderwerp | Volgend Onderwerp >> terug naar Index  

DE SURINAAMSE FAMILIE SPREEUW, BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE
September 14 2007 at 4:30 PM
No score for this post Egmond Codfried   (Inloggen Egmondcodfried)
van IP adres 192.87.123.125
--------------------------------------------------------------------------------

AANTEKENINGEN BIJ DE SURINAAMSE FAMILIE SPREEUW, BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE
Maria Susanna Barbara Simonis (Den Haag 1818- Den Haag 1898) was een achtste generatie afstammeling van Willem van Nassau, heer van Lek. Hij was een buitenechtelijke zoon van prins Maurits van Oranje (1567 - 1625), zoon van stadhouder prins Willem van Oranje en Anna van Saksen.
Haar zoon, Anthonie Johannes Spreeuw (Den Haag 1844- Paramaribo 1935) trouwde in Suriname met de ‘bosnegerin’ Rosalina Petronella Helene Ulrich. In 1899, een jaar na het overlijden van zijn moeder, maakte hij en reis van Paramaribo naar Den Haag.
Hierbij wat verdere bronnen.
Egmond Codfried
14 SEPT 2007
Bron: blz.104
Titel: Bloedverwanten van Prins Maurits / door A.W.E. Dek
Auteur: Adriaan Willem Eliza Dek (1924-)
Jaar: 1993
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Verdere bronnen: http://genforum.genealogy.com/simonis/messages/6.html
Jo(h)annes Henricus (Hendrik) Simonis, bapt. The Hague 01.01.1773 (RC Church, Oude Mol Str), witn.: 'Mater Ecclesia' = Our Mother the Holy Church), cobbler/in death certificate: wine merchant's hand, died The Hague 05.02.1823, banns The Hague 29.11.1795, marr. The Hague 13.12.1795 Johanna Heijt, bapt. The Hague 09.06.1776 (Groote Kerk, by Rev. Munnekemolen), cleaning lady, died The Hague 21.01.1850, daughter of Johannes Heijt and Petronella Franken
- In the publication of the banns: 'Groom Roman-Catholic'.
- According to her death certificate Johanna was 70 years of age when she died. Should be: 73 !
From this marriage 12 children. Among them:
Maria Barbara Susanna (also: Maria Susanna Barbara) Simonis, born The Hague 29.11.1818, cleaning lady, died The Hague 18.04.1898,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Verdere bronnen: http://genforum.genealogy.com/simonis/messages/2.html
Maria Barbara Susanna (ook: Maria Susanna Barbara) Simonis, geb. 's-Gravenhage 29.11.1818, werkster, overl. 's-Gravenhage 18.04.1898,
tr. 's-Gravenhage 24.05.1865 Johannes Cornelis Spreeuw, geb. Breda 01.05.1820, militair (sergeant der grenadiers)/arbeider, overl. 's-Gravenhage 20.07.1888, zn v Jacobus Spreeuw en Wilhelmina Hermus
- Een Maria Barbara Susanna Simonis komt voor in de 'Index op bedeelden Burgerlijk Armbstuur'
Uit haar:
a. Antonie Johannes (Simonis), geb. 's-Gravenhage 03.12.1844
- In marge akte: 'Dit kind is erkend door Maria Barbara Susanna Simonis, ongehuwd, wonende alhier, bij akte op den twaalfden february achttien honderd drie en zestig voor ons […] verleden.'
- Tevens in marge:
'Dit kind is erkend door Johannes Cornelis Spreeuw en Maria Barbara Susanna Simonis bij het aangaan van hun huwelijk, den vier en twintigsten mei achttienhonderd vijf en zestig […].'
b. Anna Maria Simonis, geb. 's-Gravenhage 28.10.1847, overl. 's-Gravenhage 16.10.1848 ('oud elf maanden')
c. Cornelis Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 09.08.1850, overl. 's-Gravenhage 24.02.1851, ('oud vijf maanden')
d. Johannes Leonardus Simonis, geb. 's-Gravenhage 27.09.1851, overl. 's-Gravenhage 28.12.1851 ('oud drie maanden')
e. Johannes Cornelis Simonis, geb. 's-Gravenhage 11.04.1853, overl. 's-Gravenhage 17.06.1853 ('oud twee maanden')
f. Johannes Cornelis (Simonis), geb. 's-Gravenhage 07.10.1854 (erkend bij huwelijk ouders)
g. Jacobus (Simonis), geb. 's-Gravenhage 24.06.1856 (erkend bij huwelijk ouders)
h. Cornelis Martinus (Simonis), geb. 's-Gravenhage 19.07.1859 (erkend bij huwelijk ouders)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
http://www.suriname.nu/303ges/augustus10.html
Anda Suriname: 1888 geboren Willem Adolf spreeuw; KNIL-onderluitenant: Overleden op japans krijgsgevangenen schip Junyo Maru in 1944 op 56 jarige leeftijd.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bron: http://www.bevrijdingintercultureel.nl/suriname.html
Willem Adolf Spreeuw (Paramaribo, 18 augustus 1888), onder-luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Opvarende Junyo Maru, naam op oorlogsmonument Paramaribo. N.B.: een mogelijke verwant, Arie Hendrik Willem Spreeuw (Paramaribo, 25 december 1914), stierf in Tjimahi, Indonesië, op 15 juli 1947).

Verder bronnen: Verdere bronnen: http://www.simonis-genealogie.nl/stamvader.html
De tweede zoon, Andreas Simonis, werd 'wijncooper'. Hij trouwde in 1687 met Cornelia Maria Cramers, die afkomstig was uit het Duitse Emmerich.Van hun zes kinderen zijn er drie heel jong overleden, over één zoon, Cornelis Mattheus, is maar weinig informatie te vinden (hij huurde in 1729 een huis in Den Haag), maar van de andere zoon, Henricus Lambertus, is de levensloop heel goed te volgen. Hij zorgde overigens voor wat blauw bloed in de familie. Nou ja, blauw .... het ging wel allemaal via buitenechtelijke geboorten en via de vrouwelijke lijn.
Henricus trouwde namelijk in 1720 met Hendrina Wijnants, een dochter van Jan Wijnants en van Alida van Nassau. Deze Alida was een dochter van Willem, jonker van Nassau, een buitenechtelijke zoon van Willem (bastaard) van Nassau, heer van de Lek (ook wel 'Nassau-La Lecq' genoemd). Die was op zijn beurt weer een buitenechtelijke zoon van Maurits, graaf van Nassau, prins van Oranje.
Maurits is nooit getrouwd geweest, maar heeft uit diverse verhoudingen kinderen gekregen. Die van zijn favoriete maîtresse, Margaretha van Mechelen, werden erkend, aan het hof opgevoed en mochten de naam Van Nassau dragen.
Prins Maurits (1567 - 1625)
graaf van Nassau, prins van Oranje
zoon van Willem van Oranje & Anna van Saksen
(Collectie Huis Bergh)
Willem van Nassau, heer van de Lek
zoon van Maurits & Margaretha van Mechelen
Noord-Nederlandse school, circa 1608
(Amsterdam, Instituut Collectie Nederland)
Henricus Simonis en Hendrina Wijnants kregen vier kinderen, waarvan er maar één nageslacht verwekte. Maar dat deed deze Philippus Joannes dan ook goed: er kwamen tien kinderen ! Zoals in die tijd helaas normaal was, overleed een aantal op heel jonge leeftijd. Vier zoons bleven in leven en die kregen allemaal nakomelingen. Zo ontstonden (in het begin voornamelijk in Den Haag en Leiden) vier takken van dezelfde 'boom', dezelfde familie Simonis.
Als je tot deze familie behoort, kun je dus afstammen van
Jacobus Adrianus Henricus Simonis (gedoopt 1765),
van Theodorus Antonius Simonis (gedoopt 1768),
net als ik van Joannes Henricus Simonis (gedoopt 1773)
of van de naar Leiden verhuisde Christianus Simonis (gedoopt 1778).
Van wie van deze vier je ook afstamt, je bent familie !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Verdere bronnen: http://www.allthingsroyal.nl/forum/lofiversion/index.php/t590.html
I. Willem I de Zwijger graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, werd in 1544 (door het overlijden van zijn neef René) prins van Oranje, heer van Breda, de Lek, Steenbergen, Sichem, Diest, Herstal, Grimbergen, Rumpst, Zundert, Gageldonck, Assche, burggraaf van Antwerpen, enz. Met deze goederen werd hij 23 jan. 1545 door de keizer beleend.
Voorts erfde Willem I van René talloze heerlijkheden in Bourgondië en verwierf hij later door koop de markiezaten van Veere en Vlissingen, ridder Gulden Vlies 1555, was stadhouder van Holland , Zeeland en Utrecht, lid van de Raad van State en na 1567 leider van de opstand tegen Spanje, de Vader des Vaderlands.
Willem I, geb. Dillenburg 24 april 1533, vermoord te Delft 10 juli 1584, zoon van Willem I (de Rijke) en Juliana gravin van Stolberg,
tr. 1e Buren 8 juli 1551 Anna van Egmond, gravin van Buren, Leerdam en Lingen, vrouwe van Borselen, IJsselstein, Grave, St. Maartensdijk, Kortgene, Cranendonck, Odijk geb. Grave maart 1533, overl. Breda 24 maart 1558, dr. van Maximiliaan en Françoise de Lannoy, vrouwe van Santes, Rollaincourt en Boulers;
tr. 2e Leipzig 24 aug. 1561 (dit huwelijk werd in 1571 ontbonden) Anna, prinses van Saksen, geb. 23 dec. 1544, overl. Dresden 18 dec. 1577, begr. Meissen, dr. van keurvorst Maurits en Agnes, landgravin van Hessen;
tr. 3e Brielle 12 juli 1575 Charlotte de Bourbon, geb. 1546/47, abdis van Jouarre (1559-1572), overl. Antwerpen 5 mei 1582, dr. van Lodewijk de Bourbon, hertog van Montpensier en Jacqueline de Longwy, gravin van Bar-sur-Seine;
tr. 4e Antwerpen 12 april 1583 Louise de Coligny, geb. Châtillon-sur-Loing 23 sept. 1555, overl. Fontainebleau 13 nov. 1620, dr. van Caspard II, graaf de Coligny en Charlotte de Montfort-Laval, weduwe van Charles de Téligny.
Uit het tweede huwelijk ondermeer:
II. Maurits, geb. Dillenburg 13 nov. 1567, overl. Den Haag 23 april 1625, ongehuwd. Hij studeerde 1583 in Leiden, was stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland 1585-1625 en na 1590 ook van Utrecht , Gelderland en Overijssel. Hij veroverde in 1586 Axel, in 1590 Breda, in 1591 Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen, in 1592 Steenwijk (waar hij een kogel in zijn wang kreeg) en Coevorden, in 1593 Geertruidenberg en in 1594 Groningen.
Hij won de slagen bij Turnhout (1597) en Nieuwpoort (1600), veroverde in 1602 Grave en in 1604 Sluis en werd de grootste veldheer van zijn tijd. In de jaren 1609-1614 mengde hij zich in de Guliks-Kleefse opvolgingskwestie, na 1617 was hij hoofd der contra-remonstranten. Tenslotte werd hij in 1620 ook stadhouder in Groningen en Drenthe.
Op 25 mei 1600 erfde hij het graafschap Meurs van gravin Walpurgis, die kinderloos overleed. Op 27 juni 1609 sloot hij een verdelingsverdrag met zijn broers, waarbij hem o.a. Willemstad en Lingen toevielen. In 1618 erfde hij het prinsdom Oranje, de baronie van Breda, de graafschappen Buren en Leerdam en andere bezittingen van zijn oudste broer Philips Willem.
Maurits was ongehuwd maar had wel een aantal relaties, o.a. met Margaretha van Mechelen, geb. ca. 1581, overl. Den Haag 17 mei 1662, dr. van Cornelis Berthout, schepen te Lier (tegenwoordig België) en Barbara van Nassau.
Uit deze relatie ondermeer:
III. Willem, bastaard van Nassau, heer van de Lek, geb. ca. 1601, voerde in 1620 ter ondersteuning van de Winterkoning 600 man naar de Palts, werd in 1622 gewond bij de verdediging van Bergen op Zoom, 18 juni 1625 luitenant-admiraal, sneuvelde bij Groenlo 18 aug. 1627, tr. Sluis 4 april 1627 Anna van der Noot, vrouwe van Hoogwoud en Aartswoud, overl. vóór of in 1642, dr. van Karel, kapitein der lijfwacht van prins Maurits en gouverneur van Sluis en Anna Manmaker.
(Anna hertr. Den Haag (eerste afk. 30 nov.)1631 Philips Jacob des H.R. Rijksbaron van den Boetzelaer, heer van Asperen, kapitein inf. (1628), in de Ridderschap van Holland 1633-, raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1633, ter Admiraliteit op de Maze 1635, gecommitteerde Raad van State 1641 tot overl. (overluid Den Haag 3 mei) 1652, zoon van Wessel des H.R. Rijksbaron van den Boetzelaer en Amélie van Marnix).
Voordat Willem met Anna van der Noot huwde, had hij een relatie met Barbara Cocx Augustijnsdr, Zij tr. 1e Cornelis Gerrits van Teteringen en 2e (otr. Den Haag 30 jan. 1639) Caspar Jutphaes, van Utrecht, vendrig en later luitenant in de compagnie van Bylandt, weduwnaar van Maertge Mathijs. Barbara overleed na 9 sept. 1681.
Uit deze relatie:
IV. Willem, jonker van Nassau, geb. ca. 1620, soldaat onder de compagnie van kapitein Percheval 1 febr. 1657, kamerling 1661, overl. Den Haag na 9 sept. 1681, tr. ca. 1650 Geertruyt Hendriks Mulder, geb. ca 1629, overl. Den Haag (beluid 17 april 1719).
Uit dit huwelijk ondermeer:
V. Alida van Nassau, geb. 1661, overl. Den Haag (aang. 9 juli 1742 pro deo), tr. ald. (otr. 17 febr.) 1686 Jan Wijnants, uit Maastricht, kamerbewaarder der Haagse weeskamer, overl. Den Haag (aang. 2 april 1739).
Uit dit huwelijk ondermeer
VI. Hendrina Wijnants (Heyndrina Weynants) ged. Den Haag (Grote Kerk) 9 nov. 1687, overl. ald. (aang. pro deo, 8 aug. 1757, subiet overl., vervoerd naar Rijswijk), tr. Loosduinen (ger.) 18 aug. 1720 Henricus Lambertus Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Nobelstraat) 26 nov. 1698, overl. Den Haag (aang. 8 maart 1759), overl. aan `teering en het water`, zoon van Andreas en Cornelia Maria Cramers.
Uit dit huwelijk ondermeer:
VII. Philippus Joannes Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Casuariestraat) 8 april 1731, begr. Den Haag, Eikenduinen 3 juli 1807, overl. aan `verval van krachten`, tr. Den Haag (r.k. Spaansche Kapel) 5 juni 1757 Adriana Mon(n)ier, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 3 sept. 1736, overl. Den Haag (aang. 7 dec. 1787, pro deo), overleden aan bloedspuwing, vervoerd naar Eikenduinen, dr. van Adrianus en Alida van Coolen.
Uit dit huwelijk ondermeer:
VIII. Jacobus Adrianus Henricus Simonis, ged. Den Haag (RK) Kerk Oude Molstraat 9 dec. 1765, goud- en zilverwerker, overl. Den Haag 11 aug. 1834, tr. Catharina Louisa Martijn (Sober, Martin) ged. Den Haag (Grote kerk) “onegt” 23 maart 1766, overl. ald. 28 sept. 1830, dr. van Johannes (Jan Baptist) Martijn en Sara Louise Sobré (Sara Louisa Soubrie).
Uit dit huwelijk ondermeer:
IX. Hendrik Frederik Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 15 juli 1795, tapper (1815), winkelier (1835), overl. Den Haag 17 febr. 1852, tr. 1e Den Haag 12 april 1815 Johanna Smulders, ged. Den Haag (r.k. Kerk Assendelftstraat) 2 mei 1797, overl. ald. 30 aug. 1834, dr. van Joannes en Maria van Rooyen; tr. 2e Den Haag 11 febr. 1835 Cornelia Maria van der Loos, ged. Den Haag (r.k. Kerk Casuariestraat) 23 sept. 1797, winkelierster (1835), overl. Den Haag 8 jan. 1873, dr. van Wilhelmus en Petronilla van Leeuwen, weduwe van Jacobus van Swet.
Uit het eerste huwelijk ondermeer:
X. Franciscus Antonius Simonis, geb. Den Haag 5 okt. 1815, timmerman (1836), kaarsenmaker (1842), overl. Den Haag 18 dec. 1890, tr. Den Haag 9 nov. 1836 Catharina Janssen, geb. Rotterdam 18 april 1814, overl. Den Haag 13 jan. 1879, dr. van Pieter en Maria Stekker.
Uit dit huwelijk ondermeer:
XI. Maria Adriana Simonis, geb. Den Haag 8 dec. 1842, overl. Amsterdam 2 aug. 1930, tr. Den haag 12 aug. 1863 Albert Pistoor, geb. Zwartsluis 11 juli 1840, behanger, overl. Amsterdam 25 sept. 1902, zoon van Cornelis Johannes Pieter Coenraad en Femmigje Blijdenstein.


 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Author Reply
Egmond Codfried
(Inloggen Egmondcodfried)
192.87.123.125 Portret van Willem van Oranje
No score for this post September 14 2007, 4:55 PM 


Willem van Oranje
Beschrijving uiterlijk ´Plus brun que blanc´ en ´bruyn van de verve ende baerde`)Beresteyn 1933)
Bron afbeelding,http://www.geocities.com/couprie/historie/oranje/portret. jpg
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Egmond Codfried
(Inloggen Egmondcodfried)
192.87.123.50 Willem van Oranje
No score for this post October 2 2007, 1:44 PM 


bron: http://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/gx/ZkiqygiHaB. jpeg
Portret van Willem van Oranje (1533-1584), vader van Prins Maurits.
Hij is de grondlegger van de Nederlandse dynastie en wordt door Van Beresteyn (19330) beschreven als 'Bruyn van verve ende baerde' en 'meer bruyn dan wit.' Vele gravures als bovenstaande tonen hem als een donkerbruine man. Dit geldt ook voor zijn broers, echtgenotes en nakomelingen.
Het is noodzakelijk dat wij in het onderzoek van de geschiedenis onze eigen anti-kolonialistische weg bewandelen en afrekenen met het racistische witte suprematiedenken, die aan de basis van de vervalste witte afbeeldingen van de prins schuilen. Zwarten hebben nooit onder gedaan voor witten, de beschaving begon in Afrika, en vele beroemde europeanen waren zwarte mensen. Vooral de Friese tak van het geslacht Van Oranje Nassau, waarvan Beatrix afstamt, toont personen met brede neuzen, dikke lippen een zwarte huid. Stadhouder Willem IV leek blijkbaar precies op Johan Adolf Pengel: een dikke, zwarte man met dikke lippen en een brede neus. Maar met witte make-up en een blonde pruik op, waartoe hij verplicht was.
Ze waren typisch voor een zwarte adellijke en intellectuele elite die vanaf de Renaissance tot de helft van de achttiende eeuw in Europa heerste. Er stonden vele zwarte en gekleurde families als Van Aerssen, Hygens en De Witt aan de wieg van de jonge Republiek der Nederlanden die autochtone, zwarte Europeanen waren en niet afstamden van slaven. Zwarten maken al eeuwen deel uit van Europa. De mensheid ontstond in Afrika, was gekleurd, en verspreidde zich ook in Europa, waar men de pigmentatie verloor als een aanpassing aan het zonloze klimaat.
Egmond Codfried
egmondcodfried@hotmail.com
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

sylvia roozeboom
(no login)
81.207.242.253 aanvulling surinaamse familie spreeuw
No score for this post June 18 2008, 11:46 PM 

In het artikel staat dat arie hendrik willem spreeuw een mogelijke verwant is van willem adolf spreeuw. Ik meen met zekerheid te kunnen zeggen dat dit vader en zoon betreft omdat ik de kleindochter ben van Jacoba Johanna Antonia Spreeuw. Zij was een zus van arie spreeuw en dus een dochter van willem adolf spreeuw, mijn overgrootvader. Bijgaand nog gegevens uit het archief van nijmegen over willem adolf spreeuw:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9105
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 329
Datum: 02-10-1913
Bruidegom Willem Adolf Spreeuw
Geboortedatum: 10-08-1888
Geboorteplaats: Paramaribo
Bruid Hendrika van Eldik
Geboortedatum: 25-09-1885
Geboorteplaats: Valburg
Vader bruidegom Theodorus Hendrik Spreeuw
Moeder bruidegom Jacoba Wilhelmina Bertner
Vader bruid Arie van Eldik
Moeder bruid Janna Smaling
Nadere informatie beroep Bg.: militair; beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: employé hospitaal; beroep moeder Bg.: zonder beroep; beroep vader Bd.: landbouwer; beroep moeder Bd.: zonder beroep

Mijn grootmoeder is reeds overleden maar de kinderen van arie spreeuw (zoon arie spreeuw en dochter olga spreeuw) wonen in de omgeving van Den Haag.
Exacte gegevens kan ik bij interesse uitzoeken en aanvullen
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Egmond Codfried
(no login)
192.87.123.14 Dank!
No score for this post January 28 2009, 3:00 PM 

Beste,
Vandaag ontdekte ik deze reactie, waarvoor dank. Als onderzoeker kom je vaak dingen tegen die je zelf misschien niet meteen kan gebruiken, maar ga je ervan uit dat het anderen kan blij maken. Maar leuk dat Oranges bloed ook in Surinaamse aderen stroomt. Wat zou Beatrix hiervan vinden? Ben benieuwd hoe de huidige generatie eruit ziet en wat zij doen met deze erfenis. In the USA zouden ze meteen een stichting oprichten etc. Ik denk aan de gekleurde afstammelingen van Thomas Jefferson of Abe Lincoln die een mulatten zoon had, waarvan weer velen afstammen. Stuur mij een mail.
Egmond Codfried
egmondcodfried@hotmail.com
 
Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Wim Keller
(no login)
81.207.227.57 aanvulling Surinaamse Familie Spreeuw
No score for this post November 18 2009, 9:02 PM 

Hallo Sylvia Roozeboom en Egmond Godfried.
Naar aanleiding van de aanvulling van Sylvia op de site van Surinaamse Familie Spreeuw, het volgende. Ongeveer 15 jaar geleden werd ik gebeld door Dr Dek van de genealogische vereniging van Zuid Holland voor informatie over mijn schoonfamilie de fam. Spreeuw. Hij had in het telefoonboek van Amsterdam de naam Spreeuw gevonden en via via kwam hij bij mij terecht omdat wij het trouwboekje van mijn schoonmoeder hadden. De gegevens die daarin staan, mijn schoonvader is geboren op 7 oktober 1906 in Paramaribo en had de voornamen Jan Anthony en zijn vader was Theodorus Hendrik Spreeuw en Jacoba Wilhelmina Bertner. Dit nu zijn dezelfde voorouders van Sylvia Roozeboem, getuige het aanvullende stukje, dus zijn we echt verre familie. Mijn schoonvader is al in 1954 overleden en hij had vier kinderen die de naam Spreeuw dragen
Wilhelmina Catharina Lijsje Spreeuw, geboren in Hilversum 19 februari 1939
Petronella Adriana Spreeuw, geboren in Hilversum 10 october 1941
Robby Spreeuw, geboren op19 augustus 1946 in Amsterdam
Catharina Wilhelmina Lijsje Spreeuw (mijn echtgenote) geboren in Amsterdam op 26 september 1947.Het boek bloedverwanten van Prins Maurits geeft een onvolledig beeld en Dr. Dek verklaarde dat hij geen inzicht had uin het archief in Paramaibo, maar gevoeglijk kunnen we aannemen datze behoren tot de nazaten van de familie van Antonie Johannes Spreeuw, van het gezin zijn enkele leden naar Nederland gekomen en ook mijn schoonvader ondernam de stap in 1929 en trouwde op 17 november met mijn schoonmoeder Catharina Hellewegen, geboren 30 juni 1918. Dr. Dek heeft mij later op verzoek het boek toegestuurd en recentelijk is het weer actueel geworden omdat de oudste dochter van Wilhelmina Catharina Lijsje, woonachtig in Los Angeles geinteresseerd is geraakt en trouwens ook de site gevonden hebben. We zijn benieuwd naar Usw bevindingen over dit toch wel heel toevallige samenloop van omstandigheden en zouden graag iets van U horen.
Vriendelijke groeten Wim Keller
 

Scoring_Disabled_Msg Respond to this message   

Current Topic - DE SURINAAMSE FAMILIE SPREEUW, BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE

  << Vorig Onderwerp | Volgend Onderwerp >> terug naar Index  Find more forums on World History  Create your own forum at Network54
  Copyright © 1999-2011 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement 


http://www.network54.com/Forum/133847/thread/1189780221/last-1258574539/DE+SURINAAMSE+FAMILIE+SPREEUW,+BLOEDVERWANTEN+VAN+PRINS+MAURITS+VAN+ORANJE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten